🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Budapesti „Egyetemi” Gimnázium
következő 🡲

Budapesti „Egyetemi” Gimnázium, 15. sz. vége-1948. jún. 16.:  A budai Nagyboldogasszony-tp. mellett működött a török időkig a Mohács előtti Mo. legjelentősebb humanista plébániai isk-ja. Buda visszavétele után 1687: uitt nyitottak nagygimn-ot a jezsuiták. 1713: 2-2 éves fil. és teol. akadémiát is nyitottak, s a Budai Jezsuita Akadémia és Gimnázium a m. nemes és polg. ifjak legjelentősebb és legnépesebb hazai isk-együttese volt a 18. sz. végéig. 1722: össz. 410, 1735: a gimn-an 223, a bölcs. tagozaton 203, 1737: össz. 536 1757: 788 növ-e volt. - 1777: a nagyszombati egy. Budára költözése után a gimn-ot és akadémiát az egy. szervezetébe vonták. A gimn. mint 5 o-os kir. kat. „egyetemi” gimn. oktatott tovább világi papokból álló tanári karral. Egyetemi katolikus gimnázium nevét akkor is megőrizte, amikor az egy. 1784: Pestre költözött, s kapcsolata a gimn-mal megszűnt. 1803: 6 o-os gimn. lett. 1832: a piaristák vették át. 1851: 8 o-os főgimn, tanári karában világiak is voltak. 1853: volt az első érettségi. 1859: kir. kat. főgimn. teljesen világi igazgatással és tantestülettel. 1924: reál, 1935: egységes gimn. 1860: 261 (16), 1880: 468 (15), 1900: 447 (36), 1910: 445 (57), 1924: 481 (46), 1932: 460 (59), 1942: 407 (60) növ-e ill. tanára volt. 1948: az államosításkor Toldy Ferenc Gimn., 1949-ben egyesítették a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziummal. M.I.

Lutter Nándor: Bp. főv. II. ker-be áthelyezett m. kir. egyetemi kath. főgymn. új épülete keletkezésének tört. Bp., 1876. - Wutz 1887:35. - Vajda 1900:52. - Kalmár 1910:25. - Barthos-Csetri 1923:32. - A 250 é. Bpi Kir. Egy. Kat. Gimn. 1687-1937. Közzéteszi: Horváth Jenő. Bp., 1937. - Szalay Gyula: A kir. kat. egy. gimn. tört. Uo., 1937. - Tájékoztató a II. ker. kir. egy. kat. gimn-mal kapcsolatos m. kir. Ferenc József nevelőint-ről Uo., 1941. - Balanyi 1943:139. - Mészáros 1988:160.