🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Budai Katolikus Tudósító
következő 🡲

Budai Katolikus Tudósító, Bp., 1918. dec. 1.: hitbuzgalmi folyóirat. - Megj. egyetlen sz. Szerk. és kiadó: Farkas Alberik (Albert) OCist. Ny: Élet. - Melléklet: röplap, előfizetési fölhívás, 16 old. A budai tp-ok miserendje mellett gyűjtési fölhívásokat, tp-tervezéseket közölt. Pi.E.