🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Buczkó
következő 🡲

Buczkó Emil József OPraem (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1893. szept. 18.–Jászóvár, 1969. aug. 2.): plébános, cserkészvezető. – 1911: éretts., IX. 8: Jászóvárott lépett a prem. r-be, 1913: Bpen a rend Hittud. és Tanárképző Int. tanult,. 1916. V. 21: szerz. fog. tett, V. 27: pappá szent. és a Tud.egy. term.rajz-földr. szakos középisk. tanári okl. szerzett és drált. – Kassán 1916–19: a II. Rákóczi Ferenc Gimn. tanára. 1917–24: a r-ház gondnoka. – 1917: egyik alapítója és első parancsnoka a 142. sz. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatnak. 1919: a csehszl. hatóságok elvették a r-től az isk-t, a cserkészmunka is megszünt. ~t letartóztatták, de az utcán összegyűlt hatalmas tömeg láttán elengedték; 1924: Csehszl-ból kiutasították. – 1924–38: a Gödöllőn fölépített Szt Norbert prem. gimn. tanára. Megalakította a 44. sz. Rákóczi cserkészcsapatot, annak parancsnoka, 1925: avatták cserkésztiszté; a IX. Pestvidéki Cserkészker. egyik vez-je. A →Magyar Cserkészszövetség Orsz. Intéző Biz. tagja és orsz. ellenőrzője. 1933. VIII: a IV. →Gödöllői dzsemborin h.vezérkari főnök és Gödöllő közs. összekötője. A csehszl. uralom alatt a kanderstégi határozat alapján több magyar cserkészcsapat alakult, így a premontreieknél is 143. sz. Széchenyi csapat, majd nevüket 1939: Rákóczi-ra változtatták; (csapatújságuk 1942. III. 13.?: a Jó Munkát). 1938: a kassai m. cserkészcsapatok aláírtak egy jegyzőkvet mely alapján kiléptek a Csehszl. Cserkész Szöv. M. Aloszt-ából és a M. Nemz. Tanács alá rendelték magukat. – A felvidéki visszacsatolás után 1938. XI: házfőn. Kassán. Az áll. gimn-ot a rend átvette, ezután 1939. IX–1945. I: a kassai II. Rákóczi Ferenc prem. gimn. ig; a Kassai Tanker. és a Kassai tanker Főigazg. tanulm. szakfelügyelője, a Kazinczy Társ. és a 1941: a megalakult XI. Kassai Cserkészker. üv. eln-e. 1942: tanügyi főtan. 1944. IX. 6: a földalatti Szl. Nemz Tanács a 6/1944. sz. rendelettel a Trianonban nekik juttatott ter-en föloszlatta a m. és a ném. isk-at [rendeletük csak 1945. I. 20: a szovjet hadsereg kassai bevonulásával lett hatályos]; a hadihelyzet miatt – a m. kormány X. 29: az isk. okt. ideiglenes szüneteltetéséről rendelkezett; ekkor megszűnt a cserkészcsapat. – 1945: ~t szovjet munkatáborba hurcolták, ahol rabtársaiban ő tartotta a lelket. 1947: került vissza Kassára. 1948: a Szudéta-vidékre, Karlsbad mellé deportálták, 10 é. Jindrichovice u Kraslic-ban plnos. Utolsó éveit ismét Jászón töltötte. – A SZIT és a M. Földr. Társ. tagja. – Írásai: A Csodaszarvas jamboreeja. Bp. 1934. (Nemzeti propaganda a jamboreen) – Gödöllői prem gimn. ért. 1937/38:12. (A vidékről való bejárás problémája és orvoslása); Kassa. /Kaschau./ (Vorw.) (Kassa [ny. Bp.], 1941); Fiatal Mo. (Bp., é.n.) – M: A pókok szövőszemölcséről. Bp., 1916. (Klny. Állattani Közlem.) – Törvénymagyarázat. Berlin, 1926. [ 2. kiad. H.n. é.n. (Cserkészkvtár 5.)] – A kassai m. kir. áll. /prem./ gimn. évkve az 1938/39 isk. évről. Közzétette. Kassa, 1939. – A jászó-premontrei II. Rákóczi Ferenc gimn. évkve az 1939/40–1943/44. isk. évről. 1–4 db. Szerk. Uo., 1940–44. Bo.J.–Fe.Má.–88

Kovács 1978:41. – Értesítők IX:13. 692–697.