Magyar Katolikus Lexikon > B > Brassói Római Katolikus Gimnázium


Brassói Római Katolikus Gimnázium, 1837. okt. 1.-1948. jún.: Alapítója felfalusi Kovács Antal apátplnos, aki a m. és ném. tannyelvű 6 o-os főelemiben lat. nyelvet kezdett oktatni. 1837. X. 1: tanteremmé alakított saját ebédlőjében 20 gyerekkel középfokú okt-ba kezdett. Tanításra alkalmas kp-t kért Gyulafehérvárról, de elutasították. A g.k. ppség XII.1: Muresan Jakabot küldte tanárnak. Az ig. 7, a tanár 3 nyelven beszélt, a gyermekeknek 4 nyelvet tanítottak. A plnos fáskamráját is tanteremmé alakították a II. o. számára, 1839: a kocsiszínt alakították tanteremmé. 1840: László József érkezett Gyulafehérvárról. A sekrestyés lakásából is tanterem lett. 1844: a ppség az isk-nak 3000, a két tanár fizetésére 770-770 Ft segélyt adott. 1847. VI-1849. I: a pléb. udvarán 16.303 Ft segéllyel fölépítették a régi gimn-ot. A szabharc idején sebesültek kórháza lett, ahol 1850: osztr. és orosz sebesülteket ápoltak. A ~ot 4 é. algimn-má fokozták le, a lat. helyett ném-et tanítottak. 1850: a 139 tanulóból 54 maradt. - 1851: visszaállították a gimn-ot, a rumének az akkor elkészült saját isk-ba mentek. 1867: m. tannyelvű 8 o. gimn-má emelték. 1869. IX: megnyitották az 5. o-t, 1873: érettségiztettek először. 1882: a ~ot az Erdélyi R.K. Státus vette át, megvásárolták a 4444 m²-es Timártelket, 1900. VI-1901. XI. 1: Alpár Ignác tervei szerint új épületet emeltek, benne 8 tanterem, kpna, tornaterem, fiz-, kém-, termrajzi, filológiai és rajzteremmel, azokat ellátó laboratóriumokkal, ig. és tanári szobákkal, az ig. és 2 isk-szolga lakásával, tanulm. és ifj. kvtárral, régészeti- és éremtárral. 1910: 16 tanár 289 tanulót oktatott. - 1920: az uralomváltozás után a tanárokat rum. nyelvvizsgára kötelezték, a ~ teljes nyilvánossági jogát elvették, az áll. nem támogatta többé. Ezután leányokat is oktattak, s fiú polg. isk-t is szerveztek. A 4 gimn-ot végzetteknek bev. a kis érettségit, 1925: a rum. biz. előtt leteendő baccalaureatus vizsgát, ahol éveken át a jelöltek 80-100%-át megbuktatták. - 1940 őszén a ~ a kolozsvári rum. Keresk. Akad. épületében kapott helyet, majd a hadbíróság és a szövetkezeti közp. betelepítése miatt külvárosi lakásokba költözött, csak 1946: térhetett vissza saját épületébe. 1948. VI: államosították, 11 o-os m. tannyelvű isk. lett. 1960: épületét átalakították rum. és m. 8 o. isk-vá, a felső 4 o-t áthelyezték a volt polg. leányisk-ba (Unirea liceum), ahol a rum. liceum melléktagozata lett. - 1837-1960: 23.915 tanulót oktattak, 2100 érettségizett. 88

Wutz 1887:19. - Vajda 1900:43. - Kalmár 1910:19. - Barthos-Csetri 1923:249. - Erdélyi Lex. 1928:44. - Mészáros 1988:159.