🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Branda da Castiglione
következő 🡲

Branda da Castiglione (Castiglione d'Olona, Itália, 1350 k.-Porto?, Portugália, 1443. febr. 5.): bíboros, pápai követ. - A párizsi egy-en lett jogi dr., majd a p. udvarban szolgált, vizsgálóbíró a legfelsőbb p. törvszéken, ahol már ekkor foglalkozott a m. főpapság ügyeivel. XII. Gergely 1404. VIII. 16: piacenzai pp-ké nevezte ki, de ~ 1408: a piaceniai zsin-hoz, utóbb V. Sándorhoz és XXIII. Jánoshoz csatlakozott, aki legátusként Mo-ra küldte, hogy a Zsigmond által összekuszált egyh. ügyeket rendezze. Megbízatása az volt, hogy a viszálykodókat bírja megegyezésre; ha ez nem sikerül, döntsön a tényleges - a kir. által kinevezett - birtokos javára, és az ellenfeleket utasítsa el. Az üresnek nyilvánított kalocsai érsséget a Schem. Col. szerint 1410-13: adm-ként kormányozta, 1412. IX. 1: és 1424: a veszprémi egyhm. adm-aként is említik. Óbudai nagyprép-ként 1410: az óbudai egy. újjászervezésében vett részt. ~ helyezte el az egy-et az óbudai nagyprép. épületében; évekig volt az egy. kancellárja. XXIII. János 1411: kinevezte bíb-sá, 1412. III. 15: a lublói kir. találkozó és a II. Ulászló lengy. kir-lyal kötött béke előkészítője. 1413: Zsigmond megbízásából Velencében tárgyalt. 1414-től részt vett a konstanzi zsin-on. Az 1420-as években Budán élt, Zsigmond kir. tanácsadója volt. Óbudai tapasztalatait fölhasználva 1426: megalapította a páviai főisk-t, ahol 24 ösztöndíjast taníttatott, köztük a veszprémi kápt. jelöltjeit. Élete végén V. Márton legátusa a ném-róm. birod-ban, IV. Jenőé Lombardiában. T.E.

Mendlik 1864:50. (38.) (1416: veszprémi pp.) - Gams 1873:386. (1416: veszprémi pp.), 746. (1404-09: piacenzai pp.; †Porto, 1443. II. 5) - Fraknói 1895:118. - Eubel I:401, 524. - Pallas IV:192. - Lukcsics 1907:10. (37.) - Schem. Vesp. 1916:XIII. (37.) (adm.) - Schem. Col. 1942:16. - Jászay 1982:400. - Mályusz 1984:328. (kalocsai ténykedését nem említi)