Magyar Katolikus Lexikon > B > Bonyhád


Bonyhád, Tolna m.: 1. esperesség 1991-ig a pécsi egyhm-ében. Plébániái 1985: Bonyhád, Aparhant, Cikó, Grábóc, Hidas, Kakasd, Majos, Mőcsény, Nagymányok, Szálka. - 2. plébánia a szekszárdi esp. ker-ben. 1150 k.: Bucna. Tp-át 1332 e. Szűz Mária tiszt. sztelték. A törökök 1526 u. elfoglalták. 1727: alapították újra. Mai barokk Szeplőtelen fogantatás tp-át 1782: építették. Harangjait 1809: 75 cm átm. Weinbert Péter, 1864: 44 cm átm. Rupprecht János, 1895: 44 cm. átm. Novotny Antal Temesváron (Tabódszerdahelyről), 1899: 46 cm. átm., 1926: 58 cm. átm. Wágner Károly Szekszárdon (Ladományról), 1923: 93 cm. átm. a Bpi Harangművek Rt. öntötte. Org-ját (2/17 m/r, op. 122.) 1800 k. vsz. Róth József építette, 1888: az →Angster gyár, 1927: Mayer Albert, 1975: Stach Mihály átépítette. - Anyakönyvei 1729-től. Anyanyelve 1840: ném.; 1910: ném., m.; 1940: ném., m. - Filiája 1984: Ladomány. - Plébánosa 1979: Jónás János. - A De Paul Szt Vince Szeretet Leányai Immaculata int. r.k. polg. leányisk-ját 1905: alapították államsegéllyel. 1942/43: 7 tanárnő 4 o-ban 175 leányt okt. 1948. VI: áll. isk. - Lakói 1840: 1479 r.k., 1675 ev., 274 ref., 1579 izr., 183 egyéb vall., össz. 5190; 1910: 2846 r.k., 2 g.k., 6 g.kel., 2206 ev., 223 ref., 1147 izr., 22 egyéb vall., össz. 6452; 1940: 4141 r.k., 3 g.k., 12 g.kel., 2472 ev., 345 ref., 1159 izr., 201 egyéb vall., össz. 8333; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 164 ffit, 52 nőt; 1948: 5600 r.k., össz. 7000 (15 tanerős r.k. ált. isk-ban 570 tanuló); 1983: 8000 r.k., össz. 13.541; 1990: össz. 15.594; 1997: Bonyhádszerdahely, Börzsöny, Ladomány, Majos, Tabód, Tabódszerdahellyel együttössz. 15340. Jónás János

Brüsztle II:306. - Gerecze II:891. - Schem. Qu. 1914:113; 1981:223. - Polg. Isk. 1942/3:193. - MEN:85. - ~ a 18-20. sz-ban. Szerk. Kolta László. Bonyhád, 1975. - MJ - Patay 1982. - Fehér István: A ~i hűségmozgalom tört-éhez. Bonyhád, 1983. - Tanulmányok ~ tört-éből. Uo., 1987. - A völgység két évszázada. Szerk. Szita László-Szőts Zoltán. Uo., 1991. - Kolta László-Solymár István: Hűséggel a hazához. Uo., 1994. - Ginder-Spiegel-Weesner: Hűtlenség a „Hűségben”. Uo., 1995. - A völgység ezeregyszáz éve. Szerk. Szita László-Szőts Zoltán. Uo., 1996.