🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bonifác, VIII.
következő 🡲

Bonifác, VIII., Benedetto Gaetani (Anagni, Itália, 1230 k.-Róma, 1303. okt. 11.): Szt V. Celesztin utódaként 1294. XII. 24.-1303. X. 11: pápa. - Hispániai eredetű, gazdag lovagi családból származott. Jogot végzett pap, p. jegyző, majd ügyvéd. 1281: bíb. 1290-91: tagja volt annak a követségnek, amely a p-t képviselte Párizsban, és határozottan kiállt a koldulór-ek mellett. Nápolyba visszatérve jogi tanácsadóként jelentős része volt Celesztin p. lemondásában. 1294. XII. 24: egyhangúlag megválasztották, ő pedig, hogy Nápolytól való függetlenségét kifejezze, 1295. I. 23: Rómában koronáztatta meg magát. - Az eu. fejed-eket hasztalanul probálta sztföldi keresztes hadjáratra egyesíteni. Itáliában nem tudta megbékíteni Genovát és Velencét. Rómában a Colonnák lázadást szítottak ellene, mely fölött úrrá lett. Sikertelenül támogatta Skócia függetlenségi harcát I. Eduárd kir-lyal szemben. VIII. Erik dán kir-t csak interdiktummal tudta megfékezni. - Legkeményebb harcát a fr. IV. (Szép) Fülöppel kellett vívnia. A fr-ang. háború miatt ui. mindkét kir. súlyos adókat vetett ki az egyháziakra is, ami miatt azok panaszt emeltek ~nál. Erre 1296. II. 24: kiadta a Clericis laicos kezdetű bullát, melyben sztszéki engedélyhez kötötte az egyháziak további adóztatását. Fülöp kir. ezt annyira sérelmesnek tartotta, hogy VIII. 17: megtiltotta a p-nak szánt adományok és adók kivitelét az orsz-ból. ~ IX. 20: Ineffabilis amoris bullájában igazolta fro-i jövedelmeinek jogosságát, de 1297. VII. 31-i Etsi de statu bullájával, a fr. pp-ök kérésére beleegyezett abba, hogy a kir. sürgős szükség esetén eltekinthet az előzetes p. engedélytől. Így a béke egy időre helyreállt. A kiengesztelődés jele volt az is, hogy VIII. 11: IX. Lajos kir-t sztté avatta. - Nagy esemény volt az 1300-ra hirdetett →szentév, melyre mindenfelől zarándokok sokasága özönlött Rómába. ~ elrendelte, hogy ezentúl minden 100. évben üljék meg a sztévet. IV. (Szép) Fülöppel a privilegium fori (→ítélkezési kiváltság) miatt ismét ellentétbe került, de a háttérben Fülöpnek az a törekvése volt, hogy az Egyh. Áll-ot meghódítsa. Fülöp 1301: hűtlenség vádjával elfogatta és bíróság elé idézte Saisset Bernard pamiers-i pp-öt, akit ~ az ő beleegyezése nélkül nevezett ki pp-ké és legátussá. ~ követelte, hogy az ügyet adják át a p. bíróságnak, uakkor elérkezettnek látta az időt, hogy a kir-t emlékeztesse kötelességeire. XII. 4: Salvator mundi bullájában fölsorolta a privilégiumokat, melyeket a kir-nak és tanácsa klerikusainak adott, másnap az Ausculta fili bullában fölsorolta elszenvedett sérelmeit, és elégtételt kért. XII. 5: Rómába hívta a fr. főpapokat, hogy megtárgyalja velük, hogyan lehet „emelni Isten dicsőségét és a Szentszék tekintélyét... s hogyan lehet megreformálni a királyságot és a királyt.” 39 pp. el is ment Rómába. Fülöp válaszul ogy-t hívott össze Párizsba, meghamisítva olvastatta föl a bulla szövegét, és a rendeket ellenállásra szolította föl a p-val szemben. ~ engedékenynek mutatkozott, s kijelentette, hogy a kir. csak erkölcsi kérdésekben köteles alárendelnie magát a p-nak. Fülöp viselkedésének hatására XI. 18: átadta a fr. pp-öknek az Unam sanctam bullát, melyben kifejtette, hogy a világi hatalomnak az Egyh. szolg-ában kell állnia, s ellenkező esetre kilátásba helyezte a kir. kiközösítését. Válaszul G. de Nogaret fr. kancellár eretnekséggel vádolta meg ~ot, és 1302: egy. zsin. összehívását követelte. 1303: képtelen vádak sorát szedték össze ~ ellen, és Nogaret sereggel indult ~ székhelyére, Anagniba. ~ konzisztóriumot tartott, és éppen ki akarta hirdetni Fülöp kiközösítését, amikor Nogaret Sciarra Colonnával együtt IX. 7: körülvette a várost, behatolt a p. palotába és bántalmazta a p-t. (Ekkor esett el Bicskei Gergely érs. is.) A nép kiszabadította ~ot, akit az eset annyira megtört, hogy Rómába visszatérve hamarosan meghalt. ~ erkölcsileg feddhetetlen, rendkívül határozott egyéniség volt, de minden jó szándéka mellett a pol-ban nem sok sikert ért el. - 1301. V. 13: Mo-ra küldte Niccolo Boccarino bíb. legátust (a későbbi XI. Benedek p-t) Károly Róbert támogatására. A legátus IX. elején érkezett meg, és Budán zsin-ot tartott. ~ 1302. VI. 10: megbízta legátusát, hogy Károly Róbertet és Vencelt is idézze meg a Sztszék elé. 1303. V. 31: ismét Károly Róbert mellett foglalt állást. - ~ erősítette meg 1295: Háb váci, Jakab szepesi (vsz.), Tengerdi Tódor győri pp-öt, 1297: Tuderto Henrik zárai érs-et, Imre váradi pp-öt, V. 10: Péter OFM spalatói érs-et, 1298: Márton OFM szebenikói, Libérius OSB traui pp-öt, II. 17: Bicskei Gergely esztergomi érs-et, 1299. VII. 17: Miklós szerémi pp-öt, Fulgineoi Jakab zárai érs-et, 1300: Domján szkardonai, 1301: János nyitrai, Miklós boszniai pp-öt, VIII. 18: Setiai Miklós OP zárai adm-t, 1302: István kalocsai érs-et. - Utóda 1303. X. 22: XI. Benedek. T.J.

LThK II:589. - Mondin 2001:311.