Magyar Katolikus Lexikon > B > Bonifác, I.


Bonifác, I., Szt (Róma, ?-Róma, 422. szept. 4.): Szt Zozimosz utódaként 418. XII. 28-422. IX. 4: pápa. - Jucundus róm. pap fia, s maga is pap lett. Már I. Ince fontos megbízatással küldte Konstantinápolyba. Uralkodását zavaros helyzetben kezdte. Zozimosz halála után ui. a papság egy kis része XII.27: a Lateránban megválasztotta p-vá Eulalius archidiákonust. Másnap a papság zöme ~ot választotta, és 29: mindkettőt pp-ké szent. A város pref-a, Simmachus jelentette az esetet a ravennai a cs. udvarnak. III. Constantius cs. parancsot adott ~ eltávolítására, de a csné, Galla Placidia ~ oldalára állt. Először Ravennába hívtak pp-öket, majd a cs. 419. VI. 13-ra Spoletóba zsin-ot hirdetett az ügy eldöntésére, s addig Eulaliust is, ~ot is kiparancsolta Rómából. A húsvéti lit-t Achilleus spoletói pp. végezte. Eulalius azonban önkényesen visszatért és elfoglalta a lateráni palotát. Simmachus elkergette, s ezzel Eulalius el is vesztette népszerűségét, ~ pedig átvehette a kormányzást. - Fontosabb intézkedései: Galliában visszaállította a Zozimosz által megszakított hagyományt, hogy új pp-öt csak az érs. tart. klerikusai közül szteljenek. Illiriában kérdésessé vált a p. beleszólási joga, mert III. Theodosius cs. közvetlenül a helyi pp-ökkel akart érintkezni. ~ meg tudta védeni vikáriusa jogait. - Nagyon jó kapcsolatban volt Szt Jeromossal. Szt Ágoston a szemére vetette, hogy egyik pp-társa ügyében egyoldalúan döntött, ~ viszont fölkérte Ágostont, hogy írjon tud. cáfolatot a →pelagianizmus ellen. - ~ megtiltotta, hogy rabszolgák v. udvari szolgák papok lehessenek, eltiltotta a nőket a tömjénezéstől és az Euch-val érintkező szt ruhák mosásától. - Élete végén újra föltűntek Eulalius hívei, ezért a cs. beavatkozását kérte p-választás esetére. - Ü: okt. 25. - Utóda 422. IX. 10: Szt I. Celesztin. T.J.

LThK II:587. - BS II:328. - Kirschbaum V:427. - Mondin 2001:58.