Magyar Katolikus Lexikon > B > Bolgár


Bolgár Mihály, Szűz Máriáról nev., Piar (Nagykökényes, Nógrád vm., 1835. szept. 25.-Nagykökényes, 1879. júl. 15.): tanár. - Gyöngyösön és Pesten tanult, 1853. IX. 18: lépett a r-be, 1859. VII. 31: ünn. fog-at tett, 1864. IV. 7: pappá szent. 1857: Debrecenben, 1859: Kolozsvárt, 1863: Debrecenben, 1867: Szegeden, utóbb Kecskeméten és Pesten tanított. 1870: a szegedi gimn. ig-ja, de már a következő évben Andrássy Gyula gyermekeinek nev-je. Tud. anyagot gyűjtött egy világtört-hez. Tört. és földr. dolgozatokat írt - M: Az egyetemes földr. alapvonalai. Klöden után átd. 1-2. köt. Szeged, 1871. - Miért mentünk Boszniába és Hercegovinába? Röpirat. Volgai Uszuba álnéven. H.é.n. - A régi arabok családi életéről és jelleméről. Bp., 1879. (M. kv-esház 59.) - Álnevei: Jelöcs, Tatrosi Pólos (Szabad Egyház); Volgai Uszuba. M.I.

Schem. Piar. 1874/5:35. - Szinnyei I:1197. (*szept. 24.)

Bolgár Mihály, Szt Rozáliáról nev., Piar (Gyerk, Hont vm., 1861. szept. 1.-Veszprém, 1895. márc. 10.): tanár. - 1878. VIII. 27: lépett a r-be, 1883. VI. 23: ünn. fog-at tett, 1885. VII. 18: pappá szent. Szegeden, Nagybányán, Veszprémben tanított. ~ földtani és vízügyi tanulm-ai alapján építették a veszprémi vízvezetéket. - Fm: A légkör villamos tüneményei. Veszprém, 1889. - Veszprém meteorológiai viszonyai és kútvizei. Uo., 1893. M.I.

Schem. Piar. 1894/5:59. - Bokrossy Jenő: B. M. emlékezete. Veszprém, 1932. - Gulyás III:837. - Sziklay 1941:416.