🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bogdánffy
következő 🡲

Bogdánffy Szilárd Ignác (Feketetó, Torontál vm., 1911. febr. 21.-Nagyenyed, 1953. okt. 1.): fölszentelt püspök. - Örm. nemes családban szül. Temesvárt a piar. gimn-ban éretts., a teol-t 1929-től Bpen a KPI növ-eként végezte. 1933: hittanári vizsgát tett, 1934. VI. 29: Nagyváradon sztelték pappá. Szatmárnémetiben a szeminárium fil. tanára, 1935: hittanár Nagyváradon az áll. fiúgimn-ban és az orsolyiták tanítónőképzőjében. A balázsfalvi g.k. teol. főisk-n 1937: licenciátust szerzett. - A rum. hatóságok 1939. XI: letartóztatták, XII. 21: nemkívánatos személynek nyilvánították és kitoloncolták az országból. 1940. I. 1-1943. VIII. 31: a bpi Ranolder Int. hitoktató lelkésze, 1940. IX: visszatért Nagyváradra, 1943. VIII. 31-ig a hittud. főisk-n tanított és spirituális. 1943. VI: Bpen teol. dr. A teológián zsidókat bújtatott, ezért 1944: el kellett rejtőznie. XI. 26: a nagyváradi prem. gimn. tanára. 1945: megalapította az orsolyita harmadrendet. - 1947. IV. 16: Szatmárnémetiben a ppi iroda titkára. 1948: megszervezte a megszüntetett szem. kispapjainak képzését. - 1949. II. 14: Patrick O'Hara érs., pápai nuncius titokban pp-ké sztelte. IV. 5: letartóztatták, a Bukarest melleti Jilava, 1951. II: Máramarossziget, 1953 elején Nagyvárad, VIII. 16: Nagyenyed börtönébe került, ott halt meg. Sírja a a nagyenyedi Három Jegenye börtöntemetőben elveszett. 1991: kezdeményezték b-gá avatási eljárásának megindítását. B.L.B.

Jakubinyi 2004:86. (†okt. 3.)


Bogdánffy Szilárd Ignác, B (Feketetó, Torontál vm., 1911. febr. 21.–Nagyenyed, 1953. okt. 1.): fölszentelt püspök. – Temesvárt a piar. gimn-ban éretts. a teol-t Bp-en a KPI növ-eként végezte. 1933: hittanári vizsgát tett, 1934. VI. 29: sztelték pappá. Szatmárnémetiben a szem. fil. tanára, 1835: hittanár Nagyváradon az áll. fiúgimn-ban és az orsolyiták tanítónőképzőjében. A balázsfalvi g.k. teol. főisk-n licenciátust szerzett. – A rum. hatóságok 1939. XI: letartóztatták, nemkívánatos személynek nyilvánították és kitoloncolták az országból. 1940. IX: visszatért Nagyváradra, a hittud. főisk-n tanított. 1943: Bp-en teol. dr. 1945: megalapította az orsolyita harmadrendet. – 1947: Szatmárnémetiben a ppi iroda titkára. 1948: megszervezte a megszüntetett szem. kispapjainak képzését. – 1949. II. 14: Patricius O’Hara érs., p. nuncius titokban pp-ké sztelte. IV. 5: letartóztatták, a nagyenyedi börtönben halt meg. 1991: kezdeményezték b-gá avatási eljárásának megindítását, 2010: B-gá avatták. B.L.B.