🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bogdánfalva
következő 🡲

Bogdánfalva, Szárazpatak, Valea Seacă, Bogdan (Bacău m., Moldva, Ro.): plébánia Bákótól délre, a Szeret és a Beszterce torkolata magasságában. - A 15. sz. végén keletkezhetett; a hagyomány szerint „az urak hozatták dologra a népet Magyarországról, aki több erdőt tudott pusztítani, az kapott házhelyet és szőlőhelyet”. Minden bizonnyal „rezes” (szabad paraszti) település. 1523: ~n verte meg G. Stefan serege Vasile Lupu embereit. 1641: a falucska tiszta m., még nem volt tp-uk, 1646: is a szomszédos Forrófalvára jártak tp-ba, ekkor már „oláhok is találhatók”. 1840: m. tanítója volt, a 19. sz. második felében az egyhközs. hiv. nyelve m. és oláh. „Alig találtatni egyet-kettőt, aki magyarul nem tudna” (Jerney, 1851). Lakossága a nyelvészek szerint a D-i csángó nyelvjárást beszéli; még az 1870-es években is érkeztek Erdélyből székely telepesek. A sz-fordulón Schönburg-Waldenburg Lucia hgnőnek volt itt 1510 ha birtoka, s 1907: a fölkeléskor a faluban több száz fős tömeg követelte a földosztást. Neumann Péter lelkész próbálta lecsillapítani a tömeget, de végül is a katonaság verte szét őket. „Ettől kezdve nem volt szabad magyarul beszélni az elöljáróságon” (Kós, 1976). Lakói a 20. sz: is túlnyomó részben m-ok, bár az 1930-as népszámlálás szerint m. nyelvű és nemzetiségű nem élt itt! 1949 u. néhány esztendeig m. isk. is működött. - ~ több falurészből áll, ezek azonban ált. nem alkottak önálló közig. egységet. - A kat. hívek száma 1641: 50, 1646: 55, 1692: 79, 1761: 248, 1770: 300, 1792: kb. 440, 1800: 1148, 1807: 1366, 1814: 1600, 1851: 1512, 1860: 1827, 1898: 2423, 1930: 3927, 1985: 3725 fő. - 17. sz. derekán épült az első, Szűz Mária nevére sztelt tp. Az újabbat 1843: építették; ezt az 1850-es években Antonio de Stephano pp. (1848-59) restauráltatta. Később épült a Florest nevű falurészen is egy tp., s 1857: már állt a temetői kpna is. 1888-89: a régi tp-ot csaknem teljesen átépítették. - 1778-ig hol Bákó, hol Forrófalva filiája. 1778 óta pléb., váltakozó számú filiával. **

Gegő 1838:20. - Jerney 1851:322. - Lahovari V:717. - Auner 1908:67. - Kovács 1950:15. - Kós 1976:107. - Domokos 1979:1384; 1987:573. - Benda 1989:807.

Bogdánfalva, Bogdánesti, Bogdănești (Bacău m., Moldva, Ro.): falu Bákótól északkeletre. - Csak a település Alsó~ nevű része számít kat-nak. A 18. sz: keletkezett, első említése 1842-ből való. Lakói csángók és székely eredetűek, s a 19. sz. derekán még mindig beszéltek m-ul. Az 1930-as években a fiatalok már nem ismerték egykori anyanyelvüket. - A kat.hívek száma 1842: 185, 1851: 199, 1858: 212, 1898: 142 (20% m.), 1930: 246. Kezdettől Prezest filiája; tp-át 1866: építették. H.P.

Lahovari I:502. - Domokos 1979:1384; 1987:573.

új