Magyar Katolikus Lexikon > B > Birk-kódex


Birk-kódex, 1474: 4 levélnyi nyelvemléktöredék. - →Váci Pál OP egyetemista korában a Nyulak szigeti (Margitsziget) domonkos apácák rendi fegyelmének visszaállítására lefordította Szt Ágoston szerzetesnők számára írt reguláit és a domonkos apácák rendi konstitúcióit. E fordítás fogalmazványának részlete a ~, a tisztázat, melyről Sigismundus Ferrarius 1637: a magyar konventek vizitálása után hírt adott, elveszett. A töredék a bécsi udvari kvtárban egy kötéstáblából került elő. 1889: Kluch János határozta meg, s a kvtár akkori ig-járól nevezték el. A velencei egyezmény keretében 1932: került az OSZK-ba, jelzete MNy. 71. - Kiadásai: ~ 1474. Hasonmás, betűhű átirat és latin megfelelő. Kiad. Pusztai István. Bp., 1960. (Codices Hungarici 5.) M.E.