🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Birkás
következő 🡲

Birkás Endre (Bp., 1913. aug. 5.-Bp., 1975. nov. 29.): író, könyvtáros. - A középisk-t és a jogot Pécsett végezte. 1938-47: Bpen az Egy. Nyomda kv-esboltjában tevékenykedett. Don-melléki frontszolg-áról írt leveleket, élménybeszámolókat az Életnek. E sorozat alapján írta Elfelejtett emberek c. reg-ét. 1947 u. megszervezte és vezette a Közp. Antikváriumot, majd az OSZK szerzeményi o-ának vez-je. A Vigiliában elb-ei és tanulm-ai jelentek meg. Stílusára jellemző a fanyar, reális hangvétel, melyet a háborús hányattatások is megérleltek. Témáit gyakran meríti a félbemaradt egzisztenciák, a korlátok közé szorított emberek életéből, háttérben a Tabán és a Krisztinaváros világának képeivel. - M: Kelepce. Kisreg. Bp., 1943. (Diárium kvt.) - Levelek Oroszo-ból. Uo., (1943). - Elfelejlett emberek. Reg. Uo., 1960. - Kő és homok. Reg. Uo., 1961. - Vakvágány. Reg. Uo., 1963. - Kopár ég. Elb. Uo., 1966. - Ólmos eső. Reg. Uo., 1968. - Álmatlan nappalok. Elb. Uo., 1972. D.E.

Gulyás III:358. - MIL I:165. - MÉL III:81. Arck. - Élet és Irod. 1975. XII. 6. (Thurzó Gábor: B. E.) - Kvtáros 1976:1. sz. (Katona Jenő: Meghalt B. E.) - Vigilia 1976:536. (Sik Csaba: Búcsú B. E-től), 537. (Rónay László: Az „elfelejtett” író) - MItB VI:241. - Pomogáts 1982:310.

Birkás Géza (Köveskál, Zala vm., 1879. aug. 1.-Szeged, 1951. okt. 15.): nyelvész, egyetemi tanár. - A veszprémi piar-knál, 1898-1902: a bpi, a grenoble-i és a genfi egy-en tanult. Bpen m-fr. szakos tanári és bölcsészdri okl-et szerzett, mely után 2 félévet a párizsi egy-en töltött. 1902-04: a bpi X. ker. keresk. isk., 1904-23: a VIII. ker. reálisk. tanára, 1919. X: a bpi tanker. fr. nyelvi szakfelügy-je. 1920. XI-1923. I: a bpi Középisk. Tanárvizsgáló Biz. tagja, 1922: a pécsi egy-en fr. irodtört-ből mtanárrá képesítették. 1923. II. 1: a fr. nyelv és irod. ny. r. tanára a pécsi egy-en, ahol 1928/29: bölcsészkari dékán, 1938/39: az egy. rektora. 1940. X. 19-1948: nyugdíjazásáig, a szegedi egy-en a fr. nyelv és irod. ny. r. tanára, tanszékvez., 1947/48: bölcsészkari dékán. - 1927: a SZIA III. szako. tagjává választotta. - Fr. középisk. tankv-eket írt egyedül és Petrich Bélával. - Fm: Rousseau természetérzése. Bp., 1901. (Klny. M. Egy. Szle) - Montaigne ped. tanulm-ai. Ford. bev. és jegyz. Uo., 1913. - Appel au monde entier. Comité Internat. de l'Action de Secours pour le Peuple Hongr. Uo., 1919. - A fr. irod. tört. a legrégibb időktől napjainkig. Uo., 1927. (Szt István kv-ek 48-49.) - Fr. stílusgyakorlatok. Uo., 1928. - Mistral és a m-ok. Adalékok a Félibre-mozg. tört-éhez. Uo., 1933. - Fr-m. és m-fr. szótár. 1-2. köt. Uo., 1934. - A m-ság fr. barátai régen és most. Pécs, 1936. - A fr. nyelvtanítás első nyomai Pécsett és Szombathelyen. Szombathely, 1938. - Egy fr. utazó Mo-on 1597-ben. Bp., 1938. - A régi Pécs a külföldi útleírások alapján. Pécs, 1938. - Tolnai Vilmos emlékezete. Uo., 1938. - Az ember tragédiája és a fr-k. Bp., 1942. - Fr. utazók Mo-on. Szeged, 1948. - Szerk. biz. tagja volt 1935-43: A pécsi Pannónia folyóir-nak. - Betű jegyei: b.g. (EPhK, Kat. Szle, Népműv.); -r- (Alkotmány, 1907); -s-a (uo., 1906-07). T.E.

SZIA tagajánl. Bp., 1927. - Pécsi fejek. Pécs, 1928. Arck. - A felszabadulás aranykv-e. Uo., 1931. - Sziklay 1931:221. - Kalotai 1934:366. - Ker. m. közél. alm. I:110. - Szabó 1940. - Gulyás III:358; 1956. - MÉL I:214. - Szegedi egy. alm. Szeged, 1971:60.


Birkás Borbála, RSCJ (Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1907. febr. 19.–Tokio, Japán, 1993. dec. 18.): szerzetesnő. – Bpen 1925. V. 5: lépett a →Szent Szív Társaságba. Uo. 1928. II. 19: első, Pressbaumban (Bécs m.) 1933. IX. 8: örök fog-át tette. A →Philippineumban sekrestyés. 1930: Pressbaumban misszióra készült, 1934: japán misszióba küldték. Tokióban 1947: Obayashiban a növ-ek körül, 1977: Shibuya Dai-niban a rház háztartásában dolg. 1990-től Tokióban betegeskedett. r.k.

Miklósi 1936:155.