Magyar Katolikus Lexikon > B > Birányi


Birányi (1848-ig Schultz) Ákos (Ágost) (Selmecbánya, Hont vm., 1816.-Bp., 1855. jún. 10.): hírlapíró. - A középisk-t Léván végezte, Nagyszombatban teol-t végzett, de nem sztelték pappá. Nevelő, majd hírlapíró lett. A Nemz. Újs. a Hírl. és a Jelenkor munk. 1844-1845. VI. 30: a pozsonyi Hírnök, 1848. X. 11-XI: a Köztársasági Lpk. 12. sz-át szerk., ezután saját műveit adta ki. 1852. VII: a Hírl. munk. és Bulyovszky Gyulával 1853. VI. 2-XII. 31: ennek melléklapját, a Napi Tudósítót szerk. névtelenül. 1854-55: a Religio s-szerk-je. Néhány ifj. kv-et István nevű testvérével Schultz testvérpár néven írtak. - M: Hamburg és jóslatigazság. Pest, 1842. - Örömüdvözlet fönséges cs. kir. főhg. József Mo. nádora dicső névünnepére. Uo., 1842. - Világtört. elb-ek. (Schultz testvérpár) Uo., 1846. - A természetet magyarázó atya. (Schultz testvérpár) Uo., 1846. - István főhg-hez. H.n., 1847. - Nogel István utazása K-en. (Schultz testvérpár) Pest, 1847. - A szűz legszebb célja. (Ford. Schultz testvérpár) Uo., 1847.- Sanctio pragmatica. Uo., 1848. - Pesti forr. Uo., 1848. - Közt. Káté. Uo., 1848. - Forr. képcsarnok. Reg. és való. (Szirondi álnéven) Uo., 1850. - Bocarmé-per. Uo., 1851. - Séták a kristálypalotában. 1-2. köt. Uo., 1854. - Álneve: Szirondi. K.G.

Szinnyei I:1076. - Gulyás 1956:422. - MIL I:164.