🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Biczók
következő 🡲

Biczók Ferenc (*Szeged, Csongrád vm., 1912. okt. 1.): biológus, c. egy. tanár. – A szegedi tanítóképzőben 1934: tanítói, a Szegedi Polg.isk. Tanárképző Föisk. 1939: biológia-kémia szakos polg. isk. tanári, 1941: az Apponyi Koll. tanítóképző int. tanári okl. szerzett és drált. 1939–41: Szegeden, a Madách u. polg. fiúisk. tanára, 1940/41. tanévben a szegedi r. k. tanítóképző internátusának egyik elöljárója. 1941–44: az újvidéki, 1944–53: a pápai áll. tanítóképző tanára. 1953–: a Szegedi Tud.egy. Állattani Tanszékének adjunktusa, 1959: biológiai tud. kandid., 1960. VIII. 1–1974. II. 28: nyugdíjazásáig docens, 1989: c. egy. tanár. 1953: M. Biológiai Társ. (1963: a Szegedi Oszt. vez. tagja), 1966–70: a Bpi Állattani Szakoszt. vez. tagja, 1965–69: a M. Biokémiai Társ., 1963: Association Internationale de la Science du sol; 1965: Royal Society of Medicine , 1966: Society of Protozoologists tagja. 1964–67: az MTA Funkcionális Struktúrkutatási Biz., 1967–73: a Zoológiai Biz. tagja, 1974–78: a Szegedi Orvostud. Egy. MTA Kutató Csop. tud. tanácsadója. – Írásai: A M. Tud.egy-ek Biológiai Int-einek évkve, Szegedi rész. 1952. 2. köt. (Bp. 1954:. Testazeen in der Rhizospháre); Állattani Közlem. (1955: A Pápakovácsi-rét rizoszféra-protozoáinak vizsgálata); Biol. Csop. Közlem. (1959: A contractilis fehérjék szerepe az osmoregulatioban); Acta Biol. Szeged (1959: Experimentelle Untersuchungen über die Wanderung der Protozoen im Erdboden; 1961: Electron microscope study of Colpoda fastigata Kalh; 1963: Cellular organization of the protoplasm in Ciliates; 1969 Photoinduced respiration of the sensitized Tetrahymena pyriformis GL inhibited with KCN.; 1970: An electron microscopic study of dye-sensitized, lighted Tetrahymena pyriformis LG.); Progr. in Protozool. London, 1965 (Photoreactions in sensitized-Protozoa); – M: Állattan. 2. köt. Állatrendszertan. Ped. főisk. tankv. (Társszerzőkkel) Bp., 1955. 88

Deák 1942:44. – Szegedi egy. alman. 1971:133. (Arck.), 1996:254. (Arck.) – 1000 é. a mo-i isk. Veszprém megyei neveléstört. tanulm-ok. Veszprém, 1995:96. (Életutam) – Csillik–Gácser 1994:145.