🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bibliotheca Academica
következő 🡲

Bibliotheca Academica, Dissertationes Facultatis Juridico-Politicae Archiepiscopalis Agriensis, Eger, 1936-1944: az Egri Érseki Jogakadémia értekezéseinek tára. - 1. Schönvitzky Bertalan: Az ítélet jogi természete. 1936. - 2. Urbán Gusztáv: A propaganda világnézeti jelentősége. 1937. - 3. Tóth József: Rendészetfogalom a nemz. szoc. államban. 1938. - 4. Schönvitzky Bertalan: Az ítélet és a jogerő. 1938. - 5. Tóth József: A rendészeti ténykedés alakjai, különös tekintettel a közig. aktusokra. 1939. - 6/7. - 8. Székely István: Erkölcsi kár-erkölcsi kártérítés. 1939. - 9. Schönvitzky Bertalan: A peres fél fogalma és az alanyi jogosultság. 1939. - 10. Uő: Világnézeti képzés ajogi okt. keretében. 1941. - 11. Vécsy László: Az egyhjogi büntető per sajátos szabályai. 1942. - 12. Tóth József: Világnézet és jogalkalmazás. 1942. - 13. Uő: A kat. egyetemi gondolat. 1943. - 14. Vécsy László: Makacssági eljárás az egyhjogban. 1943. - 15. Tóth József: Kultúra és közigazg. 1943. - 16. Uő: Szociális jogszemlélet a közig-ban. 1944. - 17. Uő: Szociálpolitika és szociális közig. 1944. - 18. Vécsy László: Peregyesség az egyhjogban. 1944. - 19. Uő: A kiközösítés kifogása. 1944. - 20. Uő: Sententia definitiva a codexben. 1944. 88