🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Biblikus Bizottság
következő 🡲

Biblikus Bizottság (lat. Commissio Pontificia de Re Biblica): XIII. Leó pápa 1902. X. 30: hozta létre azzal a céllal, hogy gondoskodjék a Szentírás hiteles és korszerű értelmezéséről, távol tartva a tévedésnek még az árnyékát is, és elejét véve minden szabadosságnak. A ~ bíb. tagokból és a Szentírás tudósai közül kinevezett tanácsadókból áll. X. Pius 1907. XI. 18: a ~ döntéseinek ugyanolyan hatályt adott, mint amilyennel a Kongregációk p. által jóváhagyott határozatai rendelkeznek. E döntéseket tehát hívő engedelmességgel kell fogadni, de a megfogalmazást minden esetben külön kell mérlegelni, főként arra ügyelve, hogy e határozatok a vitatott kérdés eldönthetőségi fokát mondják meg. Azaz, ha nem dogmatikailag már rögzített tételről szólnak, nem tévedhetetlenek, nem is végérvényesek, hanem nyitva hagyják az utat a további kutatás előtt, s az újabb eredmények hatására módosulhatnak. - A ~ főként az első 10 évben végzett fontos munkát, amely időszak egybeesik a katolikus biblikus tudomány kibontakozásával és a modernizmussal, ez teszi érthetővé számos fontos határozatát. 13 év alatt 14 esetben hoztak döntést, azóta ritkán került rá sor. 1915 óta a ~ a Szentírás kutatását szorgalmazza, aminek megkoronázása volt a →Divino afflante Spiritu enc. (1943). - A ~ feladatának és működésének (amit főleg a nem katolikusok nehezen értenek meg) helyes megítéléséhez a kat. egyházfogalomból kell kiindulnunk, mely az Egyh-ban a hívők anyját látja. A ~ döntései elsősorban lelkipásztori és nem tudományos célt szolgálnak: a hívőket meg akarja óvni a szélsőségesen új felfogásoktól. A kívánt engedelmesség átmenetileg hátrányt jelenthet a tudományos munkában, de biztosítja az igaz tanítás megőrzését és időt hagy a vélemények érlelődésére, rostálódására. - VI. Pál 1971. VI. 27: Pápai Biblikus Bizottság néven átszervezte s a Hittani Kongr-hoz kapcsolta. **

BL:167.