🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Betlehemi láng
következő 🡲

Betlehemi láng, Béke fénye, Szeretet lángja: a Felső-ausztriai ORF rádió és televízió 1986: kezdeményezte, hogy Karácsony ünnepére, Jézus születésének színhelyéről, a Születés Barlangjában égő örökmécses lángját, Au-ba vigyék. Az akcióhoz az Osztrák Cserkész és Cserkészleány Szövetség 1989: csatlakozott. Azóta minden évben Karácsony előtt a „Fény a sötétben” akció keretében az ORF egy fogyatékos gyermeket az osztrák légitársaság segítségével Betlehembe visz, aki ott az örökmécses lángjáról meggyújtja mécsesét és Bécsbe viszi. A láng szétosztására évente más és más felekezet tp-ában kerül sor. A tp-okat zsúfolásig megtöltik az Euból érkező cserkészek. A szertartáson hét–nyolc felekezet bécsi püspöke méltatja a Karácsony és a láng jelentőségét és mondják el áldásukat. Ezután a jelenlevő nemzetek cserkész képviselői, saját nyelvükön mondanak imát, majd a sokszor több ezer cserkész közösen, de saját nyelvén mondja el a Miatyánkot. A szuertartás végén a püspökök közreműködésével vehetik át a lángot a cserkészek. Autón, vonaton, repülőn s ki tudja még hányféle közlekedési eszközön jut el a ~ az egyes országokba, Európa távoli sarkaiba. Mo-on is ünnepélyes fogadásban részesítik a ~ot, ugyancsak évente váltva a katolikus és protestáns felekezet tp-ában, de közös szertartással. Innen a cserkészek közreműködésével jut el a láng az ország legtávolabbi vidékeinek tp-ába, hogy onnan a hívek is tovább vihessék karácsonyfájuk alá. Éveken keresztül, segítve az ott lakó m-okat, a magyar cserkészek vitték a lángot Erdélybe, Kárpátaljára és a Felvidék egy részére is. Bo.J.–Fe.Má.