🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Besztercei szójegyzék
következő 🡲

Besztercei szójegyzék, 1395 k.: a legkorábbi fennmaradt latin–magyar →szójegyzék. – 10 levél terjedelmű. A 21 csoportba rendezett latin szavak fölé 1316 m. szó van bejegyezve. Egy korábbi lat–ném. szójegyzék alapján 1380–90: készülhetett az a szójegyzék, melynek közvetett másolata a ~, továbbá a →Schlägli és a →Soproni szójegyzék is. A Szlavóniai György által sok hibával másolt ~-re Breger Albert tanár bukkant 1891: a Beszterce-Naszód vm. levéltárban. 1895 óta az MTA tulajdona, jelzete K 31. M.E.

Finály Henrik: A Besztercei Szószedet. Bp., 1892. – Melich János: A magyar szótárirod. Bp., 1907. (Nyelvészeti füzetek 46.) – Berrár–Károly 1984.