🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Beszédes
következő 🡲

Beszédes Lajos (Komárom, 1898. márc. 15.–King of Prussia, Pennsylvania, USA, 1984. nov. 6.): főjegyző, cserkészvezető. – 1916: behívták katonának, 1918. XI: zászlósként szerelt le. Jegyzői vizsgát tett és Túrócszentmártonban, Trencsényban és Lednic Rónán dolgozott. 1938: Megyercsen, Csicsón jegyző, majd Gúta főjegyzője. – 1913. X: cserkész a komáromi bencés gimn. Turul csapatában. 1914: őrsvezető, majd segédtiszt. A csapat később a 113. sz. Jókai Mór nevet vette fel. A Mi Lapunk, majd a Tábortűz munk. 1930-ban csehszlovák cserkésztiszti tábort végzett. 1933-ban nem engedélyezték a gödöllői Jamboren való részvételét.1934-ben Lednic Rónán csapatot szervezett. 1937: a csehszlovákiai magyar cserkész tisztképzés vezetőjévé választották. 1937: a hollandiai Jamboreen a szlovákiai magyar kontingens parancsnoka. – 1938: a Felvidék visszacsatolásakor ~ kapta a Magyar Cserkészszövetség első „Pro libertate” cserkész emlékérmet. 1934-35: m. nyelvű cserkésztiszti táborokat szervezett. Ez nagyban segítette a m. cserkészet kibontakozását Csehszlovákiában. – 1945. IV.14: Ny-Némo-ba távozott, 1949: a már kimenekített családja után kivándorolt az USA-ba. Azonnal bekapcsolódott a cserkészmunkába és különféle tisztségeket töltött be. A kezdeti nehézségek után kémiát tanított a híres Fiúk városában. Hosszantartó betegség után halt meg. A m. és a nemzetközi cserkészet kiváló és elismert alakja volt. A „Silver Beaver” (Ezüst hód) gyémántokkal ékesített kitüntetés tulajdonosa. Munkásságáért Ronald Reagen amerikai elnöktől személyes elismerő levelet kapott. 2000. III: a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség „Beszédes Lajos éremérmes cserkészvezető” elnevezésű cserkészkitüntetést alapított arany, ezüs és bronz fokozatban. A palásti cserkészpark és vezetőképző központ viseli nevét. – M: A komáromi bencés cserkészcsapat hőskorának, 1913-1914. évek története, 1919. – A szlovákiai magyar cserkészvezető képzés története kezdetektől 1938-ig. 1938.