Magyar Katolikus Lexikon > B > Berze Nagy


Berze Nagy János (Besenyőtelek, Heves vm., 1879. aug. 23.-Pécs, 1946. jan. 6.): tanfelügyelő, néprajztudós. - A gimn-ot Gyöngyösön, Egerben, Jászberényben, az egy-et 1899-1902: Bpen végezte, 1905: drált. 1905. II: tanfelügyelőségi tollnok Lugoson, 1906. I: Kolozsvárt, ahol 1907: min. isk-látogató, 1908: s-tanfelügy. Nagyenyeden, 1915-17: a Csík vmi tanfelügyelőség vez-je, 1917: kir. tanfelügy., 1917-1918. XI. 8: a pancsovai tanfelügy. kirendeltség vez-je. A bevonult szerbek a hűségeskü megtagadása miatt állásából elbocsátották, 1919. II. 21-III. 30: fogva tartották. 1919. IX. 20: Szegedre szökött, s a szekszárdi, 1924-39: nyugdíjazásáig a pécsi tanfelügyelőség vez-je. 1941: a SZIA III. szako. tagjává választotta. - Falusi tanítók segítségével értékes népr. anyagot gyűjtött. A mondákról, a mesékről, a mesék és a néphit viszonyáról, hiedelmekről, temetkezési szokásokról írt alapvető tanulm-okat. 530 népmesét tartalmazó m. mesekatalógusa e műfaj első korszerű rendszerezése. Mitológiai műve kz-ban maradt. Gyöngyösön gimn-ot neveztek el róla. - M: Tiszamentről. Versek. Bp., 1902. - A Heves m. nyelvjárás. Uo., 1905. - Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-megyékből. Jegyz. ellátta Katona Lajos. Uo., 1907. - A néphagyományok kutatásának fontossága és módszere. Kolozsvár, 1907. (Klny. Család és Isk.) - A csodaszarvas mondája. Bp., 1927. (Klny. Ethnographia) - Önálló tudatos éneklés a népisk-ban. Bp., 1931. (Klny. Néptanítók Lapja) - M. szólásaink és a folklór. Bp., 1932. (Klny. Ethnographia) - Tájékoztató Baranya vm. m. népe szájhagyományainak és szokásainak gyűjtéséhez. Összeáll. Pécs, 1933. - A m-ság népr-a. 3. köt. Mese. Többekkel. S.a.r. Czakó Elemér. Bp., 1935. - A katekizmusi ének és a néphagyomány számszimbolikája. Bp., 1939. (Klny. Ethnographia) - Baranyai m. néphagyományok. Gyűjt., szerk. és jegyz. 1-3. köt. Pécs, 1940. - M. népmesetípusok. Bev. és szerk. Banó István. 1-2. köt. Pécs, 1957. - Égígérő fa. M. mitológiai tanulm-ok. Bev. és szerk. Dömötör Sándor. Pécs, 1958. (Függelék: B. N. J. népr. munkái) Arck. - Szőlőszem királyfi. M. népmesék. Vál. és az ifj-nak átdolg. ifj. B. N. J., Pákolitz István, Szöllősy Kálmán. Bp., 1962. - Népköltési gyűjt. a Palócságról és a Tiszamentéről. Szerk., bev. és jegyz. Banó István. Pécs, 1967. - Sárkányölő Sebestyén. M. népmesék. Vál. és átdolg. az ifj. számára ifj. B. N. J., Pákolitz István, Szöllősy Kálmán. Bp., 1969. - Régi m. népmesék. B. N. J. hagyatékából. Szerk. Banó István, Dömötör Sándor. Pécs, 1970. - Egy népr-tudós műhelyéből. B. N. J. levélhagyatéka. Szerk. Banó István, Fülöp Lajos. Pécs, 1977. - A bűbájos lakat. M. népmesék. Gyűjt. Vál. és átdolg. ifj. B. N. J., Pákolitz István, Szöllősy Kálmán. Bp., 1980. - Nap és tükör. Népr. és népnyelvi tanulm-ok, gyűjtések. Szerk. Banó István. Pécs, 1982. T.E.

Pécsi fejek Pécs, 1926. Arck. - Kalotai Uo., 1934:365. - M. tanítók lex. Bp., 1939. - SZIA tagajánl. Uo., 1940. - Gulyás III:144. - Ethnographia 1948. (Banó István: B. N. J. 1879-1946.) - MÉL I:199. Arck. - Römer Béla: Madjarski folklorist B. N. J. Beograd, 1969. (Klny. Etnoloski Preglad.) - Berze Nagy János, ifj.: Dr. B. N. J. népr-tudós élete és munkássága. Pécs, 1973. - MNL I:362. Arck.