🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Beresztóczy
következő 🡲

Beresztóczy (1939-ig? Bartmann) Miklós (Bp., 1905. máj. 26.-Bp., 1973. szept. 11.): kanonok. - A gimn-ot és teol-t Bpen végezte, ahol teol-ból drált, 1928. VI. 24: Esztergomban pappá szent. A bpi Notre Dame de Sion int. hittanára és lelkésze. 1929: Esztergomban szertartó és levtáros, 1937: érs. titkár. 1939-47: a VKM I. (kat.) üo. min. tanácsosa, majd osztályfőn-e. Az Orsz. Kat. Kántorszöv. elnöke, 1943: a kegyúri ügyek rendezésére küldött min. biztos. 1946. V. 4-1957. III. 29: esztergomi knk. 1946-57: az AC bpi ig-ja. 1948: bebörtönözték. 1950. VII. 5: rövid ideig kápt. helyn., 1951. VII-1956. XI: az esztergomi főegyhm. ált. helyn-e, 1952-56(?): az esztergomi hittud. főisk. ig-ja. 1957: miután lemondott knk-ságáról, a budai Szt Ferenc sebei-tp. ig-ja és bozóki c. prép. - 1950-56: szervezője és első elnöke az Országos Béketanács Katolikus Bizottságának, 1957-től főtitkára (→békemozgalom, →békegyűlés). 1953-73: ogy. képviselő, 1961-73: az ogy. alelnöke. 1947: a SZIA I. o. tagja. - M: Cantate! Imák és énekek. Faludy Ferenccel. Az imarészt összeáll. Bp., 1940. - A hgprím. fősztszék. Uo., 1941. (Klny. Notter Antal emlékkv.) - Maradj velünk Uram! Brisits Frigyessel. H.n., 1942. - Egyh. nagyjavadalmak ker. jogszabálya. H.n., 1943. - Codex Cantorum. A kántori rendtartás és magyarázata. Összeáll. és jegyz. Uo., 1944. (Kántor breviárium 2.) - Az egyh. nagyjavadalmakat érintő főkegyúri vagyonfelügyelet eljárási szabályzata. Uo., 1944. (A M. Jogászegyl. Egyh. Jogi Szako. kiadványai, 4.) - Hitokt. külföldön. Uo., 1947. (Uaz 9.) - A m. VKM kat. (I.) üo-ának tört. 1867-1947. Uo., 1947. - Egyh. földr. Az új világtérkép és az Egyh. Uo., 1961. - És követtünk Téged. Uo., 1965. - A kat. békemozg. 20 éve. Uo., 1970. - 1950. XI. 1: A Kereszt c. 2 hetenkénti lap szerk. biz. tagja. Egyik szerk-je volt a Kat. Remekírók 16 köt-ének. 88

Schem. Strig. 1947:211, 1982:408. - SZIA tagajánl. 1946:3. (Művei között említve: Földéhes-e az Egyh. Bp., 1946) - Katonai lelkipásztorkodási tan. Uo., 1946; a kv-észetben és az OSZK-ban nem található) - Kat. Szó 1965:11. sz. (B. M. 60 é.), 12. sz. (B. M. szül-napi köszöntése); 1973:20. sz. (B. M. 1905-1973), 21. sz. (Paptestvéri szeretettel) - Ki kicsoda? 1969:61, 1971:59. - Új Ember 1973:38. sz. - MÉL III:75. - Beke 1989:126. (70.)