🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bencés Diákszövetség
következő 🡲

Bencés Diákszövetség, BDSZ 1923–1948; 1989–: a bencés gimnáziumokban érettségizett öregdiákok egyesülete. Célja az iskolák társadalmi támogatása, a bencés hagyományok ápolása és egymás segítése. – Első alapszabályát 1923: az akkori pannonhalmi főapát →Bárdos Remig OSB szerkesztette. Ő járt közbe a működés engedélyeztetéséért is. A ~ annyi osztályból állt, ahány iskola volt magyar bencések vezetése alatt: Soproni, Kőszegi, Győri, Pápai, Esztergomi, Budapesti és Komáromi osztály, ez utóbbi az elszakított területen. Az osztályok vezetői az iskolák igazgatói voltak, a tisztikart az iskola tanáraiból és az ott végzett diákok közül választották. A szövetség feje a főapát volt, akit rendtagokból és öregdiákokból álló vezetőség segített. Első korszaka 1948-ig tartott. Utolsó nagy rendezvénye az évtizedek óta jelentős súllyal és társadalmi népszerűséggel bíró farsangi bencés bál volt Budapesten. 1948. VI. 16: az iskolákat államosításakor a ~ is megszűnt. Az ezt követő katakomba-évtizedek alatt az eredeti célok közül csak az egymás segítése folyt. – Az 1975 u. Mártonffy Miklós (Bp 1932) és Székely Tibor (Bp 1936) elkezdték a bp-i, Faber Miklós (Bp 1948) a vidéki diáktársak feltérképezését. 1981: a pannonhalmi iskolaigazgató →Korzenszky Richárd OSB meghirdette az első május végei közös bencés szentmisét. Nyolc éven át a diktatúra puhulását kihasználva folyt az előkészület az újjáalakulásra, amelyet kb. 300 fő részvételével 1989. V. 27: mondtak ki. Elnökké Faber Miklóst, főtitkárrá Szalai Bélát (Ph 1960) választották. – A ~ második korszakában a működés nem iskolákhoz, hanem földrajzi helyekhez kötődik. Ezek szervezetei fogják össze azokat a diáktársakat, akik az adott hely térségében élnek: Bp., Főváros környék, DK–Mo, ÉK–Mo, Bácska, Eger, Győr, Keszthely, Komárom-Esztergom, Kőszeg, Pécs, Piliscsaba, Somogy, Sopron, Székesfehérvár, Szombathely, Tolna, Veszprém. Közülük a pécsi, győri és veszprémi szervezet önálló jogi személy is. Vannak egyetemi tagozatok is Budapesten, Szegeden, Pécsett, Győrött és Veszprémben. A taglétszám az újjáalakuláshoz képest 2010-re megtízszereződött. A pannonhalmi főapát nem vezetője, hanem fővédnöke a ~-nek, és a mindenkori vezetőségbe a Rend részéről az egyik alelnököt delegálja. Fa. M.