Magyar Katolikus Lexikon > B > Belvárosi Kisboldogasszony templomigazgatóság


Belvárosi Kisboldogasszony templomigazgatóság, Egyetemi templom (1053 Bp., Papnövelde u. 7.): Az esztergomi, 1993. V. 31-től az esztergom-budapesti főegyhm. pesti-belső esp. ker-ében a →Belvárosi Nagyboldogasszony főplébániához tartozik. A tp-ot és a mellette lévő ktort a pálosok építették. A telket a török után 1688: vásárolták, egy mecset s néhány ház állt rajta. 1715: kezdték építeni a ktort. 1720: lebontották a dzsámit és Doloczky Mária Magdolna költségén a Szt Sebek tiszt-ére kpnát emeltek, mely 1742: még állt. A tp. alapkövét 1725. IV. 8: rakták le, s Drenker Mátyás, Mayerhoffer András, majd Siegl Márton mester építette. 1742. IX. 8: szentelték föl. 1744: a főkapu és a padok, 1746: a főoltár, 1748: a szószék, a kórusrács és a stallum faragása készült el. A tornyokat 1768 ill. 1771: fejezték be. A freskókat (a bejárat fölött az égő csipkebokor, az orgona fölött Mária látogatása, a hajó fölött Mária bemutatása, Angyali üdvözlet, Immaculata, a sztély fölött Mária mennybevétele) és 2 mellékoltárképet (Krisztus az Olajfák hegyén, Nep. Szt János) Johann Bergl 1776: festette tanítványaival. 1786: az egy., 1803-1948: az egy. és a KPI közös tp-a, 1950-től ~. Ig-ja a KPI mindenkori rektora. - A tp. főhomlokzatán, az oromzat háromszögében Isten-szem, alatta a Szeplőtelen Fogantatás szobra. Az oromzat csúcsán a pálos címer: oroszlánok között pálmafa, melyen holló ül, csőrében kenyérrel. A tornyok alatt balról Remete Szt Pál, jobbról Remete Szt Antal. A kapu kőkeretének záróköve címerpajzs. A párkányon 2 angyal Mária nevének betűit emeli a magasba. - A tp. belső tere a kalocsai szegyh-éval rokon. A hevederek közé feszített csehsüveg boltozattal fedett hajóhoz kétoldalt kpnák csatlakoznak. A tp. falait a 19. sz. derekán műmárvánnyal borították. A főoltáron Conti Antal Lipót műve Mária születését ábrázolja, az újszülött aranyozott teste a kiválasztottságára utal. A szoborcsoport fölött a cz&]estochowai Mária rézlemezre festett képét 4 angyal tartja. A főoltár jobb oldalán 3 oszlop között Remete Szt Antal (kv-vel), vele szemben Szt Pál (háncsruhában) Hebenstreit József pesti szobrász műve. - Jellegzetes pálos faragású berendezése az orsz. egyik legszebb késő barokk tp-ává teszi. Szószékéről hangzottak el Prohászka Ottokár, Tóth Tihamér, Sík Sándor és Gál Ferenc konferenciabeszédei. A m. rádió déli harangszava a tp. nagyharangjáé. Első (1/6 m/r) org-ját 1790 k. vsz. Herodeck, a mait (4/70 m/r, op. 2001.) 1915: a →Rieger gyár építette, 1971: a FKMV átépítette. **

Garas 1955:162. - Schem. Strig. 1982:292. - TKMK 230.