🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Belgrád
következő 🡲

Belgrád, Belgrad, Dar ul Dzsihad (Beograd, Szerbia): érsekség, →Nándorfehérvár jogutóda. 1521-1688, 1690-1717, 1738-1789, 1792-1867: tör. birtok. - A 16. sz. török hódítások elpusztították a nándorfehérvári ppséget, 1525-73: és 1583-1617: c-e betöltetlen maradt. 1647: Pozsegai Marián p. kinevezésekor a kir. főkegyúri joga megsértését látva a ppség megszüntetését kérte. A kir. kérését a p. nem teljesítette. 1651 u. a török kezén lévő Száva-Dráva közt a boszniai püspökségtől (→Bosznia) elszakítva a ~i ppséghez, valójában missziós ter-hez csatolta, bár III. Ferdinánd, s az érdekelt pp-ök tiltakoztak. ~ c-ét 1615-1729: a ter-en misszionáló ferencesek közül való ap. adm-ok viselték. A török után, 1729. XII. 23: a szendrői ppséggel egyesítették (→belgrád-szendrői püspökség) 1924. X. 29: XI. Pius főegyhm-vé emelte, elismerve a trianoni békét követően létrehozott, addig a kalocsai érsséghez tartozó m. többségű szabadkai, s a csanádi ppséghez tartozó ném-m. lakosságú magybecskereki helynökségeknek 1924. I: a belgrád-szendrői ppség alá helyezését. 1935: Jug. konkordátumot kötött a Sztszékkel, mely szerint a ~i érsség suffr-ai Skopje, Szabadka és Nagybecskerek. Az ort-ok ellenállása miatt a konkordátum nem lépett hatályba. Tárgyalások után 1986. XII. 16: érsség. Suffr-ai: Szabadka, Nagybecskerek. - 50.000 km²-en 1990: 5.580.000 l, 12.500 h, 15 pb, 11 ep, 16 szp, 18 sz, 152 szn-je volt. - A ~i c-et viselte: 1615: Péter, 1640: Boncarpi Jakab OFM, 1647: Pozsegai Marian OFM, 1650: Benlich Máté OFM, 1675: Korlatovich Róbert OFM, Bernjakovich Mátyás OFM, 1702: Kazó István, 1708: Natalis Lukács OFM. 88

LBE:49. - Salacz 1975:115. - AP 1990:89.