🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Batsányi
következő 🡲

Batsányi János, Bacsányi (Tapolca, Zala vm., 1763. máj. 9.- Linz, Felső-Au., 1845. máj. 12.): udvari fogalmazó, költő. - Nemesi hagyományait ápoló kat. kézműves családban született. Keszthelyen, Veszprémben, Sopronban, s a pesti piar. gimn-ban tanult. 1784: Orczy Lőrinc br. fiának nev-je, 1785: Pesten jogot tanult. Orczy Lőrinc támogatásával 1787: Kassán hivatalnoki állást kapott. 1788: Kazinczy Ferenccel és →Baróti Szabó Dáviddal megindította az első m. irod. folyóir-ot, a kassai Magyar Museumot. 1793: A franciaországi változásokra c. verséért és egyéb forr. kz-aiért vizsgálat indult ellene. Állását elvesztette, a folyóir. megszűnt. Forgách Miklós gr. szabadelvű nyitrai főispán vette maga mellé titkárnak. 1794. IX: a Martinovics-per kapcsán letartóztatták, 9 hónap vizsgálati fogság után 1 évi várfogságra ítélték. Kufsteinben együtt raboskodott Szentjóbi Szabó Lászlóval és Maret fr. politikussal. 1796: kiszabadult, Bécsben másoló munkával tartotta fönn magát. 1805. XI. 10: házasságot kötött Baumberg Gabriella osztr. költőnővel. Amikor 1809: a napóleóni hadak megszállták Bécset, Maret kérésére ~ stilizálta Napóleon kiáltványának m. ford-át, ezért a fr. csapatokkal Párizsba távozott; élete végéig 2000 frank évi kegydíjat kapott. 1811: felesége is Párizsba ment, majd 1814: visszatért Bécsbe, hogy férjéért az udvarnál közbenjárjon. 1815: az osztr-ok megszállták Párizst. ~t közönséges bűnözőként elfogták és a spielbergi várbörtönbe szállították. Felesége közbenjárására a vád alól ugyan fölmentették, de mint veszélyes személyt Linzbe száműzték. 1843. X. 7: az MTA l. tagjává vál. A 80 éves, önérzetes költő sértődötten utasította vissza Toldy Ferenc kezdeményezését, aki ~t korábban bántó kritikával illette. - M: A m-oknak vitézsége... Pest, 1785. - A m. tudósokhoz. Pest, 1821. - B. J. versei. Buda, 1827. - B. J. poétai munkái. Uo., 1835. - B. J. költ-ei válogatott prózai írásaival egyetemben. Kiad. Toldy Ferenc. Pest, 1865. - B. J. összes művei. 1-4. köt. Krit. kiad. Bp., 1953-67. V.I.

Bayer Ferenc: B. J. Sopron, 1878. - Szinnyei I:321. (s.v. Bacsányi) - Szinnyei Ferenc: B. J. 1763-1845. Bp., 1904. - Horánszky Lajos: B. J. és kora. Uo., 1907. - Baróti Dezső: Írók, érzelmek, stílusok. Bp., 1971:169. - Helikon 1976. (Keresztury Dezső: Napóleon mint felszabadító - m. szemmel) - Literatura 1983. (Bíró Ferenc: A term. gyermekei) - Vargha Balázs: Jelek, jelképek, jellemek. Bp., 1984:324.