Magyar Katolikus Lexikon > B > Baszileiosz, II.


Baszileiosz, II., Bolgárölő (Konstantinápoly, Bizánci birod., 958.-Konstantinápoly, 1025. dec.): bizánci császár (ur. 976-1025). - II. Romanosz cs. (ur. 959-963) és Theophanó fia. Hivatalosan 963-tól fiatalabb testvérével, VIII. Konsztantinosszal társcs-ként uralkodott. A tényleges hatalmat előbb az arabokat verő hadvezérből társcs-rá és Theophanó férjévé lett II. Niképhorosz Phókász (ur. 963-69) birtokolta régensként, majd amikor őt Theophanó közreműködésével meggyilkolták, egy másik sikeres hadvezér, I. Jóannész Tzimiszkész (ur. 969-76) vette át szerepét. Amikor 976. I: a győztes szíriai hadjáratából hazatérőben meghalt, a 18 é. ~ és a 16 é. Konsztantinosz maradt a trónon. A könnyelmű Konsztantinosz vasakaratú bátyja egész uralkodása alatt az államügyektől távol, háttérben maradt. - 976-85: az ifjú cs-ok nagybátyja, Baszileiosz udvari tisztviselő kormányozta a birod-at. 976-79: Jóannész Tzimiszkész sógora, Bardasz Szklérosz, a legfontosabb katonai poszt betöltője kísérelte meg - eleinte sikerrel - a hatalom megszerzését. Végül a kormányzó Baszileiosz vele szemben Niképhorosz Phókász unokaöccsét Bardasz Phókászt nyerte meg és állította a hadsereg élére. 979: a trónbitorló veresége után a bagdadi kalifához menekült. Az ifjú ~ 985: száműzte nagybátyját, s kezébe vette a kormányzást. Aszkétaként élt, csak az államügyekkel és a hadsereggel foglalkozott. - Abba kellett hagynia 986: indított bulgáriai hadjáratát, mert 987: a Bagdadból megszökött Bardasz Szklérosz sereget gyűjtött és újra fölvette a cs. címet. ~ Bardasz Phókászt küldte ellene, de az előbb szövetkezett a trónbitorlóval, majd bebörtönözve őt 988: maga indult trónkövetelőként Konstantinápoly ellen. ~ Vlagyimír kijevi nagyfejed-től kért segítséget, aki Anna cs. hgnő kezéért cserébe megígérte a segédcsapatokat, sőt ker. hitre térését is. ~ a Vlagyimírtől kapott csapatokkal megverte a trónbitorlót, aki 989: az abüdoszi csatában elesett. A lázadók maradéka, élükön Bardasz Szklérosszal végleg megadták magukat. 989: ~ húga, Anna hgnő a kijevi fejedelemségbe érkezett, s a vele jött papok Vlagyimirt és népét megkeresztelték. A kijevi egyh. élére a konstantinápolyi pátr. által kinevezett metrop. került, s ezzel or. földön Bizánc egyh. és kulturális hatása meghatározó lett. Bizánc és Kijev között tartós béke jött létre, élénk keresk. és kulturális kapcsolatokkal, s jó ideig a varang (rusz) harcosok a bizánci hadsereg és testőrség jelentős hányadát alkották. - A kisbirtokosok érdekében a főleg kisázsiai nagybirtokos arisztokrácia hatalmát ~ jogi úton és adóreformmal igyekezett korlátozni, minek gyümölcseként megtöltötte a kincstárat. Igyekezett maga kiválasztani a konstantinápolyi pátr-t, befolyását érvényesíteni a meghódított ter-ek egyh-aiban, sőt Rómában is. - Legjelentősebb sikereit a diplomáciában és a harctereken érte el. Hódításaival visszaállította a birod. régi dunai határait, Bulgáriát több hadjáratban legyőzte és bizánci tart-nyá szervezte. 990-95: Sámuel cár elleni hadjárattal K-Makedóniát, 1001-05: D- és Ny-Makedóniát foglalta vissza. 1014: Kleidonnál döntő vereséget mért a bolgárokra, 14.000 hadifoglyot megvakítva küldött vissza Sámuel cárhoz, aki e látvány hatására szörnyethalt. 1019: az ellenállást végleg megtörve Bulgáriát bekebelezte, a bolgárokat a bizánci hadseregbe sorozta. Új alattvalóinak megengedte, hogy hagyományaikat és szokásaikat megőrizzék. Újjászervezte a bolgár egyh-at, de tiszteletben tartotta autokefaliáját és szláv nyelvű lit-ját. Horváto. és Szerbia Bizánc vazallusává lett. - A fatimida kalifák 969-től Egyiptomból kiindulva, meghódítva Szíriát és Arábiát veszélyeztették azokat a ter-eket, melyeket Jóannész Tzimiszkész hódított vissza Bizáncnak az araboktól. ~nak sikerült Szíriában a már megszerzett ter-ek megőrzése. A lázadó Bardasz Phókászt támogató grúz uralkodót megadásra kényszerítette, majd több hadjárat és diplomáciai lépés eredményeként 1000-1001: bekebelezte Georgiát. 1020: Nagy-Arménia kir-a adta át főv-a kulcsait, 1021: a szeldzsuk török által veszélyeztetett Vaszpurakan uralkodója helyezte magát Bizánc védnöksége alá. Ezzel ~ a birod. határait a Kaukázusban ismét Azerbajdzsánig terjesztette ki. - II. Ottó ném-róm. cs-nak 972: Theophanó bizánci hgnővel kötött házassága óta békesség volt a két birod. között. Annál több gondot okoztak Bizáncnak D-Itáliában a szaracénok évente ismétlődő kalóztámadásai. ~ ellenük a bizánci vazallus velencei dogéval, Orseolo Péterrel szövetkezett, s a velencei flotta bevetésével 1001, 1003 és 1009: vereséget mért a Ny-i arabokra. II. Ottó 981-83: sikertelen kísérleteket tett Itália egyesítésére. III. Ottó idején, 989-1002: ismét harmonikus viszony volt a két császárság között. 1017-1020: D-itáliai lombard fölkelők normann zsoldosokkal indítottak sikertelen harcot a bizánci fönnhatóság alatt lévő Apulia ellen. ~ a szicíliai arabok elleni hadjárat kezdetén hunyt el. Utóda 1025: VIII. Konsztantinosz. O.T.

Schlumberger 1896. I; 1900. II.- Gelzer 1902. - Runciman 1930:217. - Ostrogorsky 1963:236. - Bréhier 1969. I:160.