🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Baszileiosz, I.
következő 🡲

Baszileiosz, I. (Hadrianopolisz környéke, Makedónia thema, Bizánci birod., 812 k.-Konstantinápoly, 886. aug. 29.): bizánci császár (ur. 867-886), az 1056-ig uralkodó makedón dinasztia alapítója. - Vsz. örmény eredetű paraszt családban született, melyet hadifogolyként 813: hurcoltak Bulgáriába, s kiváltásuk után csak 837: Theophilosz cs. idején térhetett haza. ~ Konstantinápolyban a cs. rokonának, Theopfülitzésznek szolgálatában próbált szerencsét. III. Mikhaél cs. főlovásszá, majd bizalmasává tette, hozzáadta feleségül megúnt kegyencnőjét, Eugenia Ingerinát, s parakoimomenosz rangra emelte. 866: egy katonai feladat végrehajtása közben a cs. jóváhagyásával meggyilkolta Bardasz Caesart. Mikhaél társcs-rá koronáztatta, majd megpróbálta megöletni őt, de 867. IX: ~ ölte meg a kormányzásra alkalmatlan cs-t, s egyedül maradt a trónon. - Megalapozta a birod. virágkorát: helyreállította a belső rendet, a gazdaságot, visszaszorította a korrupciót, megtöltötte a kincstárt. A közigazg-t megreformálta, gyakran személyesen is részt vett az igazságszolgáltatásban. Legjelentősebb újítása az I. Jusztinianosz és III.Leó által kodifikált jogrendszer korszerűsítése. 870-79: adta ki a Prokheiront, a leggyakrabban alkalmazott jogszabályok gyűjteményét, 879-886: Epanagogé c. kódexét, mely szláv ford. révén jelentősen hatott pl. a kialakuló orosz jogrendre. - Az alig iskolázott, de a gör. kultúrát pártoló ~nak korát joggal nevezik makedón reneszánsznak, melynek irod. vezéralakja →Photiosz pátr., aki egyházszakadásba torkolló vitát támasztott. Az egység érdekében ~ 867: lemondatta Photioszt, visszahelyezte →Ignatioszt a konstantinápolyi pátr. székbe. 870: véget vetett a photioszi skizmának, uakkor Konstantinápoly joghatóságát kiterjesztette az újonnan alapított bolgár egyh-ra. - ~ uralkodása a bizánci birod-ban a katonai, diplomáciai és vallási terjeszkedés kora. Sikeresen védte az abbaszida kalifák ellen a K-i határokat. A Khrüszokheir vezette →paulikiánusokat 871-72: legyőzte, megtérítette és besorozta a bizánci hadseregbe. Megfékezte a Krétáról kalózkodó Ny-i arabokat, s több győzelem után 874: egy időre Ciprust is visszafoglalta. Nagyrészt helyre állította Bizánc D-itáliai uralmát, 876: visszafoglalta Barit, majd Niképhorosz Phokasz vezérletével Apulia-Calábriát. 878: megszervezte Dalmatia themát. Ekkor térítették meg bizánci szerz-ek a szerbeket, s erre az időre esik Szt Cirill, Methód és tanítványaik szláv missz-ja (morvák, bolgárok). 879: szövetséget kötött VIII.János p-val. - Elsőszülött fia, Konsztantinosz korai halála, 879 u. az öröklési jog - ~ ellenszenve és bizalmatlansága ellenére - az Eudokia Ingerinával kötött házasságából szül. Leóra szállt. Vadászbaleset következtében halt meg. O.T.

Vogt 1908. - Dvornik 1926, 1948, 1970. - Vasiliev 1950. - Jenkins 1965:89. - Zbornik Radova Vizantinoloskog Instituta. 1973:17. (C. Mango) - Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik (E. Kislinger)