🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Barnabás
következő 🡲

Barnabás, Szt (Ciprus, ?-Ciprus, 63 k.): apostol, Márk evangélista nagybátyja. - Gazdag levita családban szül. A körülmetéléskor a József nevet kapta, de amikor megtért, az ap-ok Bar Nabás, 'Vigasztalás v. Prédikáció fiá'-nak nevezték. „Igaz, Szentlélekkel és hittel eltelt férfi volt” (ApCsel 11,24), aki Jézus föltámadása után eladta földjét és árát letette az ap-ok lába elé (ApCsel 4,36). Az ősegyh. egyik nagy szervezője és ap-a lett, őt küldték Antiochiába, amikor híre jött, hogy a pogányok befogadták az evang-ot (ApCsel 11,3.23). Nagy érdeme, hogy oltalmába vette és elvitte az ap-okhoz Szt Pált, akitől, mikor megtérése után visszatért Jeruzsálembe, mindenki félt (ApCsel 9,27). Később, látva a gazdag aratást Antiochiában, Kr. u. 42 k. ~ ment el Pálért Tarzusba, s ettől kezdve 51-ig együtt munkálkodtak. ~ jó szervezőkészséggel, nagy szeretettel és a zsidó szűkkeblűségtől mentes látásmóddal megáldott ember volt, aki 44: azzal is megmutatta felebaráti szeretetét, hogy gyűjtést rendezett a jeruzsálemiek javára. 46 k. Pállal együtt vitték az adományokat az éhínségtől sújtott júdeai híveknek (ApCsel 11,30). Visszatérőben magával hozta János Márkot, az unokaöccsét. Hármukat küldték Antiochiából a Szírián kívüli missz-ba. 45-48: Pál I. útján együtt dolgoztak, s közben ~ egyre inkább háttérbe húzódott Pál mögött. 49: értek vissza Antiochiába, ahol éppen lángolt a zsidózók és a pogányságból megtértek közötti vita. Ennek tisztázására elmentek Jeruzsálembe, s ott az apostoli zsin-on ~ is beszélt. Amikor 51 k. Pál ismét útnak indult, ~ is vele ment, de Márk miatt nézeteltérés támadt közöttük, s ekkor ~ elvált Páltól és Márkkal Ciprusra, a szülőföldjére indult. Ettől kezdve keveset tudunk róla. Jelen volt a Pál és Péter közti antiochiai vitában; Péter látszólag megalkudott a zsidózókkal, és ~t is maga mellé állította (Gal 2,11-14). Ezután már csak 5. sz. irat tudósít arról, hogy ~t Cipruson megkövezték. Szalamisz közelében temették el, sírját 488: Zénó cs. idejében találták meg. A mellén ott volt a Máté-evang., amelyet ~ a saját kezével írt le. Ereklyéit a cs. Konstantinápolyba vitette. Bár nem tartozott a Tizenkettő közé (csak Alexandriai Kelemen és Caesareai Euszébiosz tud arról, hogy a 72 tanítvány egyike volt), az ősegyh. az apostol névvel tisztelte meg. - Ikgr. A bizánci műv-ben többnyire a vt-k között ábrázolták, a kk-ban néha előfordult az ap-ok között is. Ny-on főleg az itáliai műv-ben szerepelt, a 14. sz-tól a →Legenda Aurea alapján sorozatokban is. Az ApCsel illusztrációiban Szt Pál társa. Attrib-ai: fejsze, kő, kv. - A kádárok védősztje, jégeső ellen kérik oltalmát. Ü: jún. 11. **

Schütz II:281. - BS II:798. - Kirschbaum V:316. - Sachs 1980:53. - SzÉ 1984:264.