🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Barabás
következő 🡲

Barabás, Barabbás (arám 'az atya fia'): az az elítélt, akit Pilátus a nép követelésére Jézus helyett szabadon bocsátott (vö. Mt 27,15; Mk 15,6; Lk 23,17; Jn 18,39). - Mt szerint „hírhedt” rab volt, Mk a lázadók közül való gyilkosnak, az ApCsel 3,14 szintén gyilkosnak, Jn viszont rablónak mondja. Vsz. felkelő volt, aki egy sikertelen lázadás alkalmával róm. katonákat ölt meg (vö. Mk 15,7; Lk 23,19). Több kz-ban teljes nevén Jézus ~ként szerepel, más kéziratok (Jézus Krisztus iránti tiszteletből) egyszerűen ~ként említik. **

BL:129.

Barabás István (Széplak, Sopron vm., 1855. aug. 18.-Szombathely, 1936. jún. 17.): tanító, ipariskolai igazgató. - Iskoláit Sopronban és Csurgón 1874: végezte. Somsich Adolf gr. családjánál nevelő, 1875: Hegykőn (Sopron vm.) kántortanító, 1876: Vasváron a fiúisk. főtanítója, iparisk. ig. és egyh. énekvezető. 1878: katona a boszniai hadjáratban. 1875: jelentek meg táncdarabjai, népdalátiratai. Sopron, 1876: a Vasmegyei Lapok munk. 1920: nyugdíjazták, Szombathelyen telepedett le, ahol tűzrendészeti felügy-ként még egy évtizedig dolgozott. - M: Temetési zsebkv. kat. kántorok használatára. Szerk. Bp., 1883. (3. kiad. Temetőkv. Bp., 1903) - Szt koszorú. Imák, énekek. Szombathely, 1898. - A kat. egyh. m. énekeinek gyöngyei. Orgonára alk. Vasvár, 1900. - A tűzoltó. Vj. 3 fv. Szombathely, 1903. - Karácsonyi pásztorénekek. Bp.,é.n. - A szépligeti tűzoltóság. Uo., 1910. - A tűzoltás taktikájának rövid foglalata főtekint. a vidéki viszonyokra. Vasvár, 1916. - A tűzrendészet kezelése. Szombathely, 1928. - A tűzoltóképzés anyaga kérdésekben és feleletekben. 1. rész. Uo., 1931. - A m. nyelv hangjai és betűi. Uo., 1935. - Álnevei és betűjegyei: Fertőparti (Vasm. Figyelő, Vasm. Lpk., Vasm. Tanügyi Értes., Néptan. Lapja); Hegyháti (uo.); Hegykövi (uo.); -s-n (uo.); Széplaki (uo.); Valaki (uo.); Vasvári (uo.). T.E.

Szinnyei I:539. - Somogyi Helikon 1928:14. - M. társad. lex. 1931:11. - Nemz. Újs. 1936. VI. 18. - Gulyás II:304; 1956:523.


Barabás Gizella Julianna, KN (Szombathely, Vas vm., 1903. máj. 26.–Rum, 1989. febr. 7.): szerzetesnő. – Zsámbékon 1928. V. 1: lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1931. I. 6: tette. A rház háztartásában dolg. – A szétszóratás után 1950 őszétől Rumban (Vas m.) rokonoknál élt. r.k.

Barabás Ilona Aquinata, KN (Lőcse, Szepes vm., 1910. márc. 11.–Bp., 1988. aug. 19.): tartományfőnöknő. – Miskolcon tanítónő-, Bp-en tanárképzőt végzett. Zsámbékon 1933. VIII. 24: lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1936. VIII. 15: tette. Zsámbékon gyakorló isk. tanítónő. – A szétszóratás után Bp-Albertfalván kántor. Tartományi első tanácsosnő, 1966-tól haláláig tartományfőnöknő. r.k.