🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Barázda
következő 🡲

Barázda, PozsonyKomárom, 1920. [febr.] ápr. 16.–1940. dec. (21.évf. 44. sz.): az Orsz. M. Kisgazda és Földművespárt hivatalos közlönye; 1936. VII. 12: az Egyesült Orsz. Ker.szoc. és M. Nemzeti Párt hivatalos lapja. – Megj. vasárnaponként; 1920–26: 2–8 old., 1927–34: 2–16 old., 1935–40: 4–20 old., össz. kb. 946 sz. [de 1925: csak 7 sz.] – Főszerk. 1921. XI. 6: Baranyay József; 1926. VII. 25: Fodor Jenő. 1939. I: →Sinkó Ferenc. – Fel. szerk. Mohácsy János; 1921. XI. 6: Baranyay József; 1926. VII. 18: Fodor Jenő; 1936. XII. 25: Vízi Károly, 1937. I. 3: Vízi Károly és Császár István; 1939. V. 15: Baranyay József; 1939. X. 12: Vízi Károly. – (Társ)szerk. 1921. XI. 6: Koczor Gyula; 1922. II. 12: ifj. Koczor Gyula és S. Szabó Zsigmond; 1938? –1939. V. 9-ig Baranyay József – Prágai szerk. 1926: VII. 25–1938(?): Tomory János. – Fel. kiadó és laptulajdonos 1939. XII. 10: Koczor Gyula. – Kiadó és kiadótulajdonos: Spitzer Béla; 1920. V. 6: az Orsz. M. Kisgazda és Földműves Párt; 1921. V. 8: az Orsz. M. Kisgazda és Földműves és Kisiparos Párt; 1926. VI. 25: a M. Nemzeti Párt; 1927. III. 20: a M. Nemzeti Párt megbízásából ifj. Koczor Gyula; 1928. I. 1: Koczor Gyula (1926. VI. 25–: kiadásért felelős is) – Nyomda: Szt István kvny., Komárom; 1920. XII. 26: Virradat kny., Komárom; 1926. VII. 25: Pressburger Zeitung társaság, Pozsony; 1927. I. 15: Metlesich Kálmán kvny., 1928. I. 1: Virradat kvny.; 1929. XII. 8: Metlesich Kálmán kvny.; 1936. XII. 25: Concordia kvny. Pozsony ; 1940. III. Metlesich Kálmán kvny., 1940. X. 3: Unió kvny., Komárom. – [Az OSZK péld. „elveszett”.] – 1923: beleolvadt a Magyar Iparos (1922–1923) – Melléklapjai: Barázda Gazdasági Melléklet (1934-1938), Magyar Munkás (1935–1938); Barázda Könyvtár (1936), Magyar Tűzhely (1936–1938) 88

Komárom megyei hírlapok és folyóiratok bibiogr. Tatabánya, 1962:2. – Szénássy Árpád: A komáromi hírlapírás 200 é. története. Tatabánya, 1994. [elírt nevei: Császár István (1897–1982) helyett Csánai!, Vízi helyett Visi! – VJ.] – Mo-i sajtó 1921-44 bibliogr. Bp., 2010: 354.