🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Baránszky-Jób
következő 🡲

Baránszky-Jób László (Újpest, 1897. dec. 2.-Bp., 1987. okt. 9.): esztéta, egyetemi magántanár. - Vácott érettségizett, 1918: tábori tüzér. Szegeden belépett a nemz. hadseregbe, ahol 1919. IV-VIII. végéig szolgált, 1919-20: az egy. zászlóalj tagja. 1920: a Bpi Tudegy-en tört-m. szakos tanári okl-et szerzett, Tiszaugon a Radványi családnál nev. 1921. IX. 1-1939(?): a Bp. II. (Ponty u.) Hunfalvy János fiú keresk. isk. tanára. 1926: m. irod-ból drált. 1939: a szegedi egy. „Az esztétika módszeres kérdései” tárgykörben mtanárrá képesítette, 1940-45: a kolozsvári, 1945-49: a bpi egy. esztétika mtanára. 1921: megnyerte a szfőv. népszínmű-pályázatát, 1933: a M. Psychológiai Társ. jegyzője, 1935: az Esztétikai Társ. egyik alapítója és üv. alelnöke. 1942: a SZIA III. o. tagja. Főként az esztétikai látszat fenomenológiai vizsgálatával foglalkozott. - M: Az esztétikai látszatvalóság problémája. Bp., 1932. - Stílustört. séta a Szépműv. Múz. plasztikai termében. Uo., 1933. - A stílus-elmélet új útjai. Uo., 1934. (Klny. Esztétikai Füz-ek) - Teremtő egység, belső forma. Uo., 1934. (Klny. Athenaeum) - Bev. az esztétikába. Uo., 1935. - Irodtört. és esztétika. Uo., 1935. (Klny. uonnan) - Die gegenwärtigen Probleme der ung. Ästhetik. Berlin, 1937. (A Tanítás Problémái 18.) - Szigeti veszedelem. Írta Zrínyi Miklós. Bev. és jegyz. kieg. Uo., 1937. (Arany kvtár 1.) - Az esztétikai autonomia kérdése. Debrecen, 1939. (Klny. Mitrovics emlékkv.) - A költ. Írta Müllner-Freienfels Richard. Ford. Bp., 1941. (Athenaeum olvasótára) - A m. irod. kincsesháza. Szerk. Alszeghy Zsolttal. Uo., 1941. (Az eu. irod. kincsesháza) - A jelenkori esztétika. Uo., 1942. (Klny. Athenaeum) - Líránk formanyelve a nyugatos nemzedék után. Uo., 1944. (SZIA Nyelv- és Szépirod. o. ért. I.9.) - A modern ízlés. Uo., 1946. (Az Egy. Nyomda kis tanulm-ai) - A m. líra Adyig. Összeáll. és magy. jegyz. Uo., 1948. (Irod. olvasmányok 1/2) - Természeti szép és művészi érték. Pécs, 1948. - Útmutató a m. irod. szakkörök számára. Írta Szabolcsi Miklóssal. Átd. Uo., 1956. (Középisk. szakköri füz-ek) - Arany lírai formanyelvének fejlődéstört. helye. (Irodtört. füz-ek 12.) Uo., 1957. - Líránk formanyelve. Kísérlet a m. vers nyelvzenéjének megállapítására. Uo., 1967. (Klny. Filol. Közl.) - Kosztolányi és a ném. irod. Uo., 1968. (Klny. ItK) - Edmund Husserl vál. tanulm-ai. Vál., bev. és jegyz. Vajda Mihály. Ford. Uo., 1972. (Gondolkodók) - Az ember tragédiája szerkezetei. Uo., 1974. (Klny. ItK) - Élmény és gondolat. Tanulm-ok. Uo., 1978. - Teremtő értékelés. Tanulm-ok. Uo., 1984. - Szerk. 1935-48: az Esztétikai Szlét (1938-ig Mitrovics Gyulával); a Balassi Bálint kvtár 6 füz-ét (Bp., 1941) Berczik Árpáddal; 1946-49: az Embernevelés c. szakfolyóir. főmunk. T.E.

Gulyás II:328. - Ker. m. közéleti alm. I:52. - SZIA tagajánl. 1942:10. - MIL I:99. (m-ném. szakos) - Esztétikai lex. 1979:62. - M. Nemz. 1987. X. 13.