🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Baráczius
következő 🡲

Baráczius József (Szeged, Csongrád vm., 1866. febr. 2.–Eger[?] 1947. júl. 12.): prépost-kanonok. – A teol. Egerben végezte, 1889. VI. 28: pappá szent., Karcagon kp., 1890: Demecseren admin., Makláron kp., 1891: Bogácson admin., 1892: Polgáron kp., 1893: Tiszapalkonyán, Felsőnyárádon és Sajóládon, 1894: Sályon admin., 1895: Nyíregyházán, 1896: Jászárokszálláson kp., 1897: Sajóvámoson plnos.1905–15: szendrői esp., 1915: Makláron plnos. 1925: csudányi c. prép., 1926–40: hevesi főesp., 1930: knk. – Írásai: Borromaeus, Evangélium, Hitszónoklati Folyóir. Jó Pásztor – cikkei: egri Népújs. (1887/89), Egri Egyhm. Közl. (1892: 42. A mo-i papi imaegyes. 1–2. r.; 149. Monumenta Vaticana Hungariae [Kvism.]; 1896:27. Népmissió Árokszálláson; 1907:33. Gyóntassuk, v. ne gyóntassuk? 1–2. r. [Lelkipásztori kérdések]; 117. Papok tp-i magatartásáról; 155. Bérmálás Borsodban; 1908:137. Aranymise [Debreczeni Jánosé]; 1909:164. Népfelvilágosítás; 1911:1. Dolgozó papság; 1912:33. A modernizmus; 161. Spiritus Eucharisticus; 1913:41. Apostoli lelkipásztorok; 113. Az alkoholizmus ellen; 163. A breviárium tört-e, szerkezete és szabálya; 1914:57. Az avatásról [Lelkipásztori kérdések és esetek]; 76. Papi gyónás lelki gyakorlattal; 113. Rítusváltoztatás; 142. Beteglátogatás; 171. Gyóntatószék; 1915:66. Háborús pasztoráció; 89. Tp-i könyvestábla; 172. Még egy-két szó a tpi könyvestábláról; 1916:99. A papi tekintély; 1917:20. Esketési beszédek, 31. Katonák esketése; 97. Papírhiány; 105. Alapított misék díjazása; 1918:151. Zágoni Debreczeni János a gyémántmisés pap; 1921:65. Cipruság Debreczeni János koporsójára; 117. Papi lelkigyakorlat, 1922:35. Jelentés a Közlöny 1921. évf. megjelent legjobb cikkek jutalmazásáról; 159. Kisebb alapok számadása; 1924:14. „Sanctiorem vitam” [Papok lelki élete]; 1925:75. Kis szemin.; 62. A papság és a mezőgazd. Kamara; 1927:51. A prédikátor levele egy szorgalmas hallgatójának; 1930:11. Egyházközségi önkormányzat; 70. Az elsőáldozók segélyezése és megvendégelése; 76. Madarak és fák napja; 1931:22. Régi utak, új irányok a lelkipásztorkodásban; 33. Egyhm-i zsinat; 139. Kat. lex. 2. kötete; 1933:75. Kat. lex.; 117. Gyémántmisés főpásztorunk; 1934:41. Hogy született meg a Codex Iuris Canonici? 98. Manrézában; 1935:25. Szűcs Gábor: Példatár 1. köt. [kvism.]; 93. A Jeruzsálemi Sztsír-lovagrend; 1936:109. Emlékezés Budavár visszavételére 1686. IX. 2.; 1937:51. Emlékezés őseink buzgóságára; 122. A Manrézában) – Előszava: Ligeti József: Levente prédikációk.(Bp., 1933) – M: Plébániai közös ájtatosságok. Eger, 1907. (2. kiad. 1928) – Katekizmus prédikációkban. 1–4. köt. 1.köt. A kat. ker. hit magyarázata. (3. kiad. is) 2. köt. A parancsok, bűnök és erények. (2. kiad. is) 4. köt. Krisztus és az ő egyháza a historicus sztbeszédekben. Miskolc–Eger, 1909, 1911, 1912. 1927–35. (A Jó Pásztor melléklete) (tótul is, ford. Viktor Milan. 1–4 köt. Rózsahegy 1921–1929) – Háborús sajtóvasárnap. Uo., 1916. – Kegyelmes novena. Bp., 1916. (Népiratkák, 310.) – A szentmise-áldozat. Uo., [1918] (Uaz 323.) – Szentkeresztúti ájtatosság. Rimaszombat, 1928. – Holtomiglan-holtodiglan. Barátságos beszélgetés a házasságról. Eger, [1930].(Az Egri Gárdonyi Társ. kiadványai. 21.) – Bemegyek szt tp-odba. Plébániai hívek ima-és énekes kve. Összeáll. Bp. 1943. – Álneve: Baráczius (Egri Egyhm. Közl. 1892, 1896, 1913/15, 1934) 88

Gulyás II:321. – Schem. Agr. 1945:185. – Puskás 1979:170. – Diós 1999:11. (577.)