🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Balanásza
következő 🡲

Balanásza, Bălăneasa (Bacău m., Moldva, Ro.): falu Onyesttől északra, a Tázló völgyében. Pusztina, a legutóbbi időkben Berzunc filiája. - Vsz. a 17-18. sz: keletkezett, de még a 19. sz. elején is érkeztek lakók Erdélyből. 1860: a hívek építettek egy kis fatp-ot Ker. Szt János tiszt., de papot évente csak 5-6-szor láttak, az se tudott m-ul. Hír szerint 1868: Bokor Ferenc kántor végezte az istentiszt-et a következőképpen: beharangozás után reggeli ima, ének, rózsafüzér. Ezután a kántor fölajánló imát mondott, mire a nép sorban megkerülte az oltárt, és egyenként megcsókolta az oltárra tett feszületet. Ha gyermek született, elvitték keresztelni az anyamegyébe, v. megvárták, míg eljött a pap. A halottakat a kántor temette, isk. nem volt, az ifj. semmiféle okt-t nem kapott (Kovács). - R.k. lakossága 1851: 114; 1854: 142; 1857: 98; 1868: 100; 1902: 158 (az össznépesség harmada). 1930: 593 fő közül 171 (29%) r.k., 167 mondta magát m-nak. H.P.

Jerney 1851:323. - Kovács 1868:10. - Lahovari I:285.