🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Balásfi
következő 🡲

Balásfi Tamás (Kolozsvár, 1580. dec. 3.-Pozsony, 1625. márc. 10.): püspök. - Prot. családban szül. A bécsi egy-en tanult, 1602. VIII. 11: lett a CGH növ-e. Mivel teol-t és jogot egyszerre nem hallgathatott, nem akart esküt tenni, néhány hónap múlva elbocsátották; a teol-t Rómában végezte. Fölszent. után lpászt., 1609-18: győri őrknk, 1611: a kápt. képviseletében részt vett a nagyszombati zsin-on. II. Mátyás 1612: kinevezte, V. Pál 1613. VIII. 21: megerősítette boszniai cpp-ségét, egyidejűleg zalavári apát és kapornaki prép. Pázmány megbízásából 1616: Alvinczy Péter Tükör c. iratára készítette válaszul a Csepregi iskolát. A kápt. és a győri pp. tiltakozása ellenére II. Mátyás 1618: neki adta a pozsonyi prépságot; őrknk-ságáról nem akart lemondani. A kápt-nal szembeni erőszakossága miatt 1619. I. 5: kiközösítették, később megbékéltek. 1621. X. 11: a kir. kinevezte váci (az LD szerint pécsi) pp-ké. A p. bizonyára nem erősítette meg, vsz. az egyhm-ben sem járt, mert II. Ferdinánd 1622 nyarán Dallos Miklós pécsi pp-öt Vácra, ~t a pécsi székre helyezte. 1622. IX. 29: már vál. pécsi pp. ~ továbbra is Pozsonyban élt és írt. Pázmány kedveltje volt. - M: Dedicatio thesium. Bécs, 1601. - Csepregi iskola. Pozsony, 1616; Eger, 1775. - Epinitia Benedicto Nagi. Pozsony, 1616. - Echo christiana et catholica. Uo., 1616. (névtelenül) - De fidelitate subditorum. Bécs, 1620. - Apologia pro clero et aliis catholicis Hungariae, sive refutatio libelli. Uo., 1620. - Repetitio castigationis. Uo., 1620. - Castigatio libelli Calvinistici...: Machiavellizatio. Uo., 1620. - Christiana responsio ad libellum Calvinisticum Alberti Molnár. Uo., 1621. - Bethleniani Novisoliensis articuli XXV. (~ ellen szól) refutatio. Uo., 1621. - Mo. mostani állapottyáról. Uo., 1621; Pozsony, 1838. - Pázmány Péter: Az igazságnak győzelme. H.n., 1614. S.a.r., kiad. és csatolta hozzá Alvinczy Péterhez írt levelét. - Utóda a boszniai széken 1621. X. 11: Sennyey István, a vácin 1621. X. 11: Dallos Miklós, a pécsin 1625. III. 25: Dávid Pál. 88

Haas 1845:288. (50.) - EME V:349. - Schem. B-D-S. 1856:6. (37.); 1900:21. (42.) - Schem. Qu. 1857:26; 1940:8. (52.) - Gams 1873:369. (1613/18-1621. X. 11: boszniai pp.), 377. (50.) (1621. X. 11-1625. III. 25. előttig pécsi pp.), 384. (50.) (1621. X. 11-1622: váci pp.) - M. Sion 1886:92; 1897:122, 184. - Szinnyei I:384. - Zelliger 1893:20. - Fraknói 1895:532. - Hodinka 1898:95. - Veress II:12. - Eubel IV:119. (1617 k. boszniai pp.), 356. (s.v. Halásfy), 379. (*Gyulafehérvár; pozsonyi prép.) - KL I:145. - Bedy 1983:401. - Gulyás I:1128. - Chobot II:559.