🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bakabánya
következő 🡲

Bakabánya, Pukanetz, v. Hont vm. (Pukanec, Szl.): 1. →bányavárosok. - 2. plébánia az esztergomi egyhm. báti esp. ker-ében. 1321: Backabanya. Tp-át 1332 e. Szt Miklós tiszt. sztelték. Mai Antiochiai Szt Margit tp-át 1506: építették.

Egyhajós, gótikus épület Ny-i toronnyal, egyenesen záródó alacsony, egy keresztboltszakaszsos sztéllyel. A főhajóban négyszakaszos, falpilléreken nyugvó hálóboltozat. É-i oldalán ezzel csak ajtónyílás útján összekötött mellékhajó van; vsz. ez a régi, 14. sz-beli tp., négy keresztboltos szakasszal két keresztboltozatú, háromoldalú apszisos sztéllyel van, diadalívének gyámkövein vadállatokat és emberfejeket ábrázoló faragványokkal. Ebben a kis sztélyben keskeny lóhereíves ablakok vannak. Az É-i hajóban szélesebb, kettős lóhereíves, mérműves ablakok. A diadalív fölött az ívmezőben Szt Miklóst két térdeplő bányász alakjával, 18. sz-i kép. A sztély bal oldali falán szentségház, csavart oszlopon álló, oszlopokkal tagolt fülke 1506. évszámmal, fiálés tetején Krisztust a keresztfán s a két latort ábrázoló szobrocskával. A sztély jobb oldalán falba rakott, kettős lóhereíves nyílású ülőfülke. - Főoltára szárnyasoltár a 16. sz elejéről. 130 cm széles szekrényében Krisztus a Kálvárián két lator között, festett háttérrel; a feszület lábánál Mária és Szt János s egy lándzsás és egy pajzsos katona. Szárnyain dombormüvek: Az Olajfák hegye, Krisztus elfogatása, Krisztus ostorozása, A keresztút. A szárnyak hátsó képei festmények: Szt Dorottya s Margit, Szt Farkas és Lőrinc, Szt Borbála és Katalin, Szt Sebestyén és Evangélista János. Az oromdíszben, fiálés mérműves díszítésben Vir dolorum, Szt Miklós és egy nyilat tartó püspök szobrocskája között. - Szárnyasoltárok a D-i hajóban: 1). 16. sz-i Salvator mundi oltár, öt fülkés, 180 cm. széles szekrényében közepén Krisztus szobra, kétoldalt félakkora alakban hármasával csoportosítva a tizenkét apostol. Oromdíszében mennyezetes fülkékben a Vir dolorum, Mária és Szt János szobrocskája között. Predelláján négy próféta domborművű mellképe. Szárnyai hiányzanak. - 2). 15. sz-i Mária-oltár 133 cm széles szekrényében a Madonna szobra, körülötte a négy Szt szüz vértanú szobrocskája. Szárnyain festmények: Angyali üdvözlet, Krisztus körülmetélése, Mária halála, Mária megkoronázása. A szárnyak hátsó lapján: Szt Sebestyén, Szt Borbála, Szt Dénes (?), Szt György. A hátsó mozdulatlan szárnyakon: Madonna, Szt Kristóf, Szt Mihály, Keresztelő Szt János. - 3). A 16. sz. elejéről Szt József szárnyasoltár. 145 cm széles szekrényében új József szobor, helyén eredetileg más Szt, v. Krisztus szobra volt. Körülötte Szt Péter, Szt Pál, Szt Jeromos. Szt János ev. szobrocskája. Szárnyain festmények: Keresztrefeszítés, Levétel a keresztről, Krisztus sírbatétele, feltámadása. A külső szárnyképek: Olajfák hegye, Júdás árulása, Krisztus megcsúfolása, Töviskoronázás. A mozdulatlan szárnyakon: Krisztus Pilátus előtt, megostorozása, Pilátus kézmosása. - Az É-i hajóban 15. sz-i Mária megkoronázása-oltár. 94 cm széles szekrényében Mária térdel Krisztus és az Atyaisten között, a háttérben két angyal, fönn galamb képében a Szentlélek. Szárnyain festmények: a négy egyházatya szobában, pulpitusa előtt, a predellán középen Szt István vt., kétfelől Dorottya, Katalin, Borbála, Margit képe.

- Plébánosai: 1561 k. Strienberger Joachim, 1673: Mikovicz György, 1675: Pudmericzey Pál, 1677: Petróczi Tamás, 1679: Hanula György, 1688: Magdalen Ádám, 1690: Grgan István, 1701: Reguly Ábrahám, 1710: Stefanóczy Imre, 1713: Modray János, 1721: Kondlovich György, 1735: Durányi András, 1745: Simonffy András, 1767: Szentlányi József, 1769: Spisák Pál, 1787: Drozsdiák József, 1788: Schneider János, 1791: Moró László, 1827: Fischer György, 1861: Veszelovszky Márton, 1864: Némethy Rudolf, 1867: Oszvald János, 1868: Hradil Ignác, 1905: Petrásek Ágoston, 1915: Lőrinczy Lajos. Kegyura 1880: a város. Anyanyelve 1840: szl., m.; 1910: szl., m. - Filiái 1917: Alsóbaka, Bakaszenes, Felsőbaka, Hontbagonya. - Lakói 1840: 852 r.k., 1625 ev., 2 ref., 30 egyéb vall., össz. 2509; 1910: 1628 r.k., 1509 ev., 4 ref., össz. 3141. **

Némethy 1894:20. - Gerecze II:377. - Schem. Strig. 1917:43. - Divald 1999:148.