Magyar Katolikus Lexikon > B > bak


bak, kos (lat. Caper, Capricornus): a kecske, zerge és őzféle állatok hímje. Szinte mindenütt fontos áldozati állat, szarva a hatalom szimbóluma. - 1. A babiloni kultúrában a ~ csillagkép a természet föltámadásának jele. Más kultúrákban a teremtő erőé. Ezért isteni szimbólum v. attrib. - 2. A mitológiában az üldözői elől menekülő, csillaggá változott Aegipan. Az állatkörben a vízöntő és a nyilas között a helye; dec. 22-jan. 21: a ~ v. Karácsony hava, télelő. - 3. A Szentírásban a kecske~ fontos áldozati állat: bűn~, melyre az →engesztelés napján a főpap ráolvasta Izrael bűneit, majd kiűzték a pusztába (Szám 7; 2Krón 29,21; Zsolt 51,9.13; 66,15; Iz 1,11). Fiatal húsát kedvelték (vö. Bír 6,19; 13,15-23; Ez 39,18; Lk 15,29), ezért kedves ajándék volt (Ter 32,15: Jákob Ézsaunak, 38,17.23: Júda Támárnak, 2Krón 17,11: az arabok Jehosafátnak). Mint vezérállat olykor a nép vezetőjének (Péld 30,29-31) v. az erőszakos, gonosz embernek jelképe (Ez 34,17; vö. Mt 25,32). - 4. Ikgr. Az ókori ker. műv-ben gyakran ábrázolták a ~ok és juhok szétválasztását (Ravenna, S. Apollinare Nuovo, mozaik, 6. sz. első fele). Mivel a ~ húsa kevéssé ízletes és az ókori szatírok, faunok ismertetőjegyeit viseli, a kk-ban ált. negatív jel, az →ördögök v. legalábbis az érzékiség, a →bujaság szimbóluma, az egyh. íróknál a bűn jelképe. Az ördögnek gyakran van ~ formája, szarva, patája, farka stb. A →Concordantia caritatis tipológiájában a ~okról és juhokról szóló példabeszéd Salamon ítéletével és az apokaliptikus lovassal van kapcsolatban, azaz az ítéletre vonatkozik. A ~ másik szimbolikus jelentése a bűn~kal függ össze, melynek a táborból való kiűzése (vö. Lev 16,27) Krisztus megfeszítésének előképe. Szt Ambrusnál: a tövisek között fönnakadt ~ a töviskoronás Krisztus szimbóluma. - Az →Ecclesia és Synagoga ábrázolásokon lehet a Synagoga attrib-a. A prot. műv-ben mint faun (a ~ és az ember keveréke) a bűn allegóriája. **

Petz I/1:508. (s.v. csillagzatok) - Kirschbaum IV:526. - Sachs 1980:68. - BL:126.