Magyar Katolikus Lexikon > B > Bőle


Bőle András (Szarvaskend, Vas vm., 1763. nov. 8.-Szombathely, 1843. jún. 4.): megyéspüspök. - A középisk-t 1774: kezdte Kőszegen, majd Sopronban retorikát, Győrött fil-t tanult. A teol-t Budán és Pozsonyban végezte. 1786. XI. 1: pappá szent. 1790: a szombathelyi szem. dogmatika tanára, 1796: Szombathely plnosa is. 1810: knk. és a szem. rektora. 1820: ppi helyn., 1821: a kápt. nagyprép-ja. 1822: kápt. helyn., 1824. XI. 8: kinev., 1825. III. 21: megerősített szombathelyi mpp. - Személyesen látogatta meg egész egyhm-jét, és 1830-31: elkészítette a ma is érvényben lévő kánoni vizitációt. Újra kötelezővé tette papjai számára Szily pp. Instructioját. Főlújíttatott több tp-ot, isk-kat építtetett, és alapítványt tett a tanítók anyagi helyzetének javítására. Létrehozta az egyhm. segélyalapot. Megújíttatta a ppség gazd. épületeit. - Utóda 1844. III. 28: Balassa Gábor. S.F.

Gams 1873:378. (4.) - Schem. Sab. 1972:18. - Balogh Gyula: Az 1809. évi insurrectio és fr. megszállás Vasmegyében. Szombathely, 1855. - Tóth 1925:14. - Géfin I:347; II:205; III:50.

Bőle Kornél Viktor Kálmán, OP (Várpalota, Veszprém vm., 1887. dec. 16.-Pannonhalma, 1961.): hitszónok, lelki író. - Szombathelyen éretts. 1904. VIII. 26: lépett a r-be. A teol-t Grácban végezte, 1910. VII. 17: szent. pappá. 1950-ig a bpi rházban dolgozott, kivéve 1920. I-VIII: vasvári plébánosságát. 1921: megalapította a →Credo egyes-et. - M: Rózsafüzér kirnéja. Imakv. Bp., 1921. (8. kiad. 1929) - Ünnepi sztbeszéd Szt Adalbert napjára. Esztergom, 1922. - Árpádházi B. Margit. Bp., 1923. - A szeretet jegyében. 1-3. füz. Uo., 1924. - Sztévi nefelejcs. Úti emlékek (a 2. köt.: Második csokor sztévi nefelejcs) Uo., 1925. - Amerre Krisztus járt. Írta P. Klotz. Ford. Frater Peregrinus álnéven. Uo., 1927. - Sp. földön. Útirajz. Bev. Körösy Albin. Uo., 1927. (Új kiad. 1934) - A Szt Név Társ. hivatalos kézikv-e. Ang-ból ford. New York, 1928. - Égő csipkebokor. Bp., 1929. (melléklet az Oltártüzekhez) - M. ferencesek Kínában. Uo., 1929. (Credo röpiratok 20-21.) - B. Nagy Albert. Írta Ch. H. Scheeben. Ford. Uo., 1931. (Szt Domonkos virágoskertje 6.) - Szt Domonkos a nagy nevelő. Írta Angelus Walz. Uo., 1936. (Klny. Credo 1932, 1934/5) - Árpádházi B. Margit szttéavatási ügye és a legősibb Margit legenda. Uo., 1937. (A SZIA Hittud. O. Fölolv. III:1.) - A 300 é. szombathelyi zárdánk. Uo., 1938. (Szt Domonkos virágoskertje 7.) - „Világiak Krisztus Országáért”. Uo., 1939. - Áldott legyen az Úr neve! Engesztelő ájtatosság a káromkodás ellen. Uo., 1941. (ném-ül: Eine heilige Stunde zur Versöhnung der Lästerungen. Übers. von Hauser Imre. Pécs, 1942) - Dicsőség Isten nevének. Pfeiffer Miklóssal. Uo., 1941. (Actio Catholica 83.) - Árpádházi Szt. Margit szttéavatási bullája. („Maxima inter munera”) Uo., 1944. - Árpádházi Szt Margit. Uo., 1944. - Gyöngyvirágok és margaréták Árpádházi Szt Margit oltárán. Szerk. Uo., 1944. (Szt Domonkos virágoskertje 8.) - Gyöngyfüzér. Kis imakv. Árpádházi Szt Margit tiszt-ére. Összeáll. Uo., 1944. - Szt kilenced Árpádházi Szt Margit tiszt-ére. Összeáll. Uo., 1944. - 1926-31: a Credo zsebnaptár 5 köt., 1926-32: a Credo röpiratok 37 füz. szerk-je, 1923. IX-1947. VIII: a Credo folyóir. fel. szerk-je. - Álneve: Frater Peregrinus. 88

Gulyás III:1153. - Cat. OP 1948:26. - Gulyás 1956:531.