🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bői
következő 🡲

Bői Mihály, Bő nb. (†1304. szept. ?): érsek. - A teol. magistere, 1277: ózdi főesp., 1287-96: gyulafehérvári nagyprép. III. András híve, aki 1295: az Anjouk m. trónigényét támogató János zágrábi mpp. halála után kinevezte pp-ké. A MA-ban 1296-1303. IX. 4: zágrábi mpp. - ~ fegyveres kísérettel ment Zágrábba, eltávolította a városból és a kápt-ból elődjének híveit. Morosini Albertet, Szlavónia hg-ét támogatta, aki 1297: kancellárjává tette. III. András oldalán küzdött Csázma és Körös vm. ellen. 1298. VIII. 5: részt vett a pesti ogy-en, ahol a törv-hozásból kizárták a hivatalokat viselő urakat. Nem tért vissza Zágrábba, III. András udvarában maradt, akinek halála után kezdetben Vencelt támogatta. A MA-ban 1303. XI. 4-1304. IX: esztergomi érs. 1303. V. 31. után, amikor VIII. Bonifác Vencellel szemben Károly Róbert trónigényét ismerte el, annak pártjára állt, amiért Vencel kiűzte Esztergomból. A p. megerősítette esztergomi érs-ké választását. - Zágrábi pecsétje 1299-ből maradt fenn. - Utóda Zágrábban 1303. XII. 9: Gazotti Ágoston, Esztergomban 1304. IX-1306. I. 31: széke üres, utóda 1306. I. 31: Tamás. 88

Memoria Trans. 1843:L. (3.) - Mendlik 1864:28. (1305!: zágrábi pp.); 28. (29.) (1303-04: esztergomi érs.) - Gams 1873:387. (23.) (1295-1303. XI. 4: zágrábi pp.), 380. (1303. XI. 4-†1304: esztergomi érs.) - Matković 1888:X. (XXII.) (†1305) - Margalits 1900:458. - Schem. Zagr. 1917:XIII. (XIX.) - Pauler II:581. - Schem. Strig. 1917:XXIV. (32.) (1303. XI. 4-1304. IX: érs.); 1982:40. (32.) - Eubel I:537. (1292[?]: zágrábi pp.), 464. (1303. XI. 4: érs., †1304 k.) - Bodor 1984:41. (22.) - Kolarić 1995:89. (s.v. 1296-1303, arcképpel)