Magyar Katolikus Lexikon > B > Büki


Büki István, Biki, Harkácsi (†1348. júl. 31./aug. 10.): érsek. - B. Pál gr. fia. Az avignoni pápaság korában a m. kápt-oknak több itáliai, ill. fr. javadalmasa volt, és fordítva, éltek m. knk-ok Avignonban. Így ~ 1324: mint pécsi prép. Avignonban élt XII. Benedek p. szolg-ában. 1343. III. 24-1344. VIII. 9: vál. csanádi pp. Nem szteltette föl magát, de az egyhm. kormányzását elfogadta és helynökül egy László nevű kp-t küldött Csanádra. 1344. VIII. 9: Avignonban veszprémi mpp-ké nevezték ki; ezt a székét 1345. VI. 2: töltötte be, de nem foglalta el. Nagy Lajos 1344: arra kérte VI. Kelement, hogy ~t ne helyezze át a megüresedett kalocsai székre; a p. ezt mégis megtette, és - Nagy Lajos tudta nélkül - az olasz Galhard csanádi pp-öt helyezte át Veszprémbe. Nagy Lajos ~ áthelyezését tudomásul vette, de Galhardét nem, mivel az nem tudott m-ul, s így nem lehetett kirnéi kancellár. E tisztét a hazatért ~ 1345-46: ~ töltötte be; a MA-ban, 1345-től haláláig - Biki István néven - mint kalocsai érs. a kir. kancellárja is. 1345. III. 2-1348. VII. 31: kalocsai érs., ő kormányozta érsségét. Veszprémi ppi pecsétje 1344-ből, érs. pecsétje 1347-ből maradt fenn. - Utóda Csanádon 1344. VII. 9: és Veszprémben 1345. III. 2: Galhard, a kirnéi kancellárságban 1346: Garai János, a kir. kancellárság 1348-51: betöltetlen, utóda 1352: Vásári Miklós. Kalocsán székét 1348. VIII. 10-1349. XII. 10: üresnek jelölték, utóda 1349: Vásári Miklós. 88

Schem. Qu. 1857:42. (s.v. Stephanus de Roch; 1324: pécsi pp.) - Mendlik 1864:94. (1343-44: csanádi pp.), 78. (1345-49: kalocsai érs.) - Gams 1873:370. (1343. III-1344. VIII. 9: csanádi pp.), 386. (1344. II. 2-1345. III. 2: veszprémi pp.), 372. (1345. III. 2-1349. IX. 2: kalocsai érs.) - Fraknói 1899:63. - Borovszky I:354. - Eubel I:179. (1343. III. 24: csanádi pp.), 523. (1344. VIII. 9: veszprémi pp.), 197. (1345. III. 2: kalocsai érs.) - Lukcsics 1907:8. (24.) - Juhász III:43. - Zeitschr. f. Kath. Theol. 1957. (Juhász K.: Ein ungarischer Bischof in Avignon) - Schem. Csan. 1980:18. (20.) (s.v. Harcsáki) - Bodor 1984:47. (41-42.) - Udvardy 1991:209. (s.v. Harkáchi Büki István)