Magyar Katolikus Lexikon > B > Bük-Sebe Alapítvány


Bük-Sebe Alapítvány: Bük Zsigmond és neje, Sebe Terézia alapítványa r.k. árva gyermekek nevelésére. - Az özvegyen maradt assz. Miskolcon 1881. XI. 10: végrendeletében alapítványi célvagyonként összes javait, köztük több száz katasztrális hold földbirtokát az egri főkápt. kezelésére bízta. A ~ első gondnoka →Tárkányi Béla. A vagyon évi hozadékából Borsod vm. születésű, vagyontalan árvák részesültek évi 300 Ft-os segélyben, betöltött 24 éves korukig. A felsőfokú tanulm-okat végzőknek az okl. megszerzéséig, a szakmát tanulóknak munkába állásig a képzésükre fordított összeggel csökkentett segély takarékpénztárban kamatozott, amit a kedvezményezett fiúk szakképzettségük megszerzésekor, a lányok férjhezmenetelükkor vehettek át. A segélyezettekkel szemben fő követelmény volt a példamutató valláserkölcsi élet. Az alapítványból évente 6 fiatal Borsod vm. r.k. földműves házaspár is részesült 100-100 Ft segélyben, amit az alapítónő védősztjének napján (okt.15.) adtak át ünnepályesen. Az egyh. birtokrendszer fölszámolásával 1945: a ~ vagyonát elvesztette, s ezzel megszűnt. T.J.P.