Magyar Katolikus Lexikon > B > Bölöny


Bölöny József, nagybölöni (Kismartonváralja, Sopron vm., 1903. máj. 26.-Bp., 1990. aug. 21.): ügyvéd, közjogász. - A pécsi Pius gimn-ban éretts., 1925. X. 3: jogi kari, 1930. V. 27: ügyvédi okl-et szerzett, Bpen ügyvédkedett. 1938. X. 4: a pécsi egy. a m. közjog mtanárává képesítette. Közjogi alapról szállt szembe Horthy Miklós kormányzói jogkörének kiterjesztésével és dinasztiaalapítási kísérleteivel. A M. Nemz. c. napilapban 1941-től a Politikai hullámok c. rovat vez-je. 1944 nyarától a földalatti Kettőskereszt Szöv. egyik vez-je és a nemz. ellenállást vez. M. Front egyik alapítója, a polg. ellenállás egybehangolására alakított M. Társaskör főtitkára, majd üv. elnöke. 1945-52(?): a SZLT világi alelnöke, 1945-50: föloszlatásáig a Jézustársasági Diákok Orsz. Szöv-e üv. alelnöke. 1946: szakértő néhány háborús főbűnös perében. 1968-73: a Századok Figyelő rovatában Pihent szemmel az olvasó érdekében cikksorozatot írt a kézikv-ekben lévő hibás adatokról, tévedésekről. - 1947: a SZIA II. o. tagja. - M. Kir. hatalom és kormányzói jogkör. Bp., 1933. - Alkotmányjogi értekezlet és oktrojált választójog. Uo., 1935. - Ungarns staatsrechtliche Einrichtung nach dem Weltkrieg. Uo., 1935. - A kormányzói jogkör kiterjesztésének kérdéséhez. Uo., 1936. - Az 1937:XIX. tc. a kormányzói jogkör kiterjésztéséről és a kormányzóválasztásról. Uo., 1937. - Vita a kormányzói jogkörrel. Uo., 1937. (Klny. Ország Útján) - Mentelmi jog. 1. köt. Uo., 1937. - Ideigl. államjogi berendezkedésünk jogalapja. Uo., 1938. - Összeférhetetlenségi és mentelmi jog. Uo., 1938. (Klny. Jogállam) - Törv-alkotási eljárás és választójogi reform. Uo., 1938. - Összeférhetetlenségi és mentelmi jog. Uo., 1938. (Klny. Jogállam) - Törv-alkotási eljárás és választójogi refom. Uo., 1939. - Vita az ogy. feloszlatásának törvényességéről. Uo., 1939. - A kárpátaljai vajdaságról és annak önkormányzatáról szóló törv-javaslat bírálata. Uo., 1940. (M. közig. kvtára 12.) - A román alkotmányok és a kisebbségi kérdés. Kecskemét, 1940. (Klny. Kisebbségi Körlevél) - Tört. alkotmányunk és a 48-as fejlődés. Bp., 1941. (M. közig. kvtára 14.) - A m. közjog időszerű kérdései. Uo., 1941. - A kormányzói méltóság a m. alkotmányban. Uo., 1942. (Nagymo. kvtára 3.) - M. közjog. Uo., 1942. - Közös miniszterek, horvát bánok, fiumei kormányzók. 1867-1918. Uo., 1977. (Klny. Levtári Közl.) - Sacra Regni Corona. Uo., 1978. (Klny. Tört. Szle) - Mo. kormányai 1848-1987. Uo., 1987. - Kz-ban: M-ok a nagyvilágban; Életr. lex. A-Sz. (Bp., 1974-). 88

Molnár Kálmán-(Faluhelyi Ferenc): Véleményes jelentés a m. közjogból mtanári képesítést kérő B. J. irod. munkásságáról. Pécs, 1938. - Ker. m. közél. alm. I:140. - Szabó 1940:109. - Gulyás III:1160. - Polner Ödön: Egy új „M. közjog”. Bp., 1943. - M. Nemz. 1988. V. 26.