🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Böckh
következő 🡲

Böckh Hugó, 1907-től nagysúri (Bp., 1874. jún. 15.-Bp., 1931. dec. 6): geológus, a Földtani Intézet igazgatója, helyettes államtitkár. - Egy. tanulm-ait Bpen és Münchenben végezte, itt drált. Közben a bpi műegy. ásvány- és földtani tanszékén tanárs. 1900: a selmecbányai főisk-n rk., 1901: r. tanár; 1910: főbányatanácsosi c-et kapott, a Pénzügymin. h. államtitkára lett, s megbízták az Erdélyi-medence gázkutatásainak vezetésével. 1915: javaslatára kezdődtek meg a Nyitra vm. Egbell határában a kőolajkutatások. Ekkor sikerült először kimutatni az Eötvös-ingával a rejtett, föld alatti kőolajszerkezetet. Az Alföldön és a Dunántúlon is kutatott. 1918: az áll. bányászati monopóliumok és kutatások közp. ig-jává nevezték ki. 1921: megvált az áll. szolg-tól, s az Anglo-Persian Oil Company tanácsadója lett. 1923-26: Perzsiában az Eötvös-inga segítségével óriási olajmezőket tárt föl, 1926-28: az amerikai földrészen kutatott (különösen Venezuelában járt eredménnyel). 1928-39: DNy-Perzsiában vezetett föltáró kutatásokat. 1929. X: a Földtani Int. ig-ja lett. - 1915. V. 6: az MTA l. tagjává, 1930: a SZIA IV. szako. tagjává vál. - M: Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Nagy-Maros. (dissz.) Bp., 1899. (M-ul a M. Kir. Földtani Int. 1899-es évkv-ében) - Geológia 1-2. köt. Főisk. tankv. Selmecbánya, 1904-09. - Szakértői javaslat Vihnye-fürdő gyógyforrása védőterületének megállapítása ügyében. Uo., 1906. - Az erdélyi medence földgázt tartalmazó antiklinálisairól. Uo., 1911. - Mining and stoneindustry in Hungary. Uo., 1920. T.E.

Hont vm. 1906:233. - MTA tagajánl. 1915:44. - M. társad. lex. 1930:81. - Földtani Közl. 1931:1 (Rozlozsnik Pál: B. H. élete és munkái) - Akad. Értes. 1932:78. - Gellért-Madarász 1932:89. Arck. - Karczag 1932:387. - Vendl Aladár: B. H. emlékezete. Bp., 1934. - Gulyás III:1125. - MÉL I:256. Arck. - MTA tagjai 1975:36.