Magyar Katolikus Lexikon > B > Bény


Bény, Esztergom vm. (Bi]]na, Szl.): 1. Szűz Máriáról nev. egykori premontrei prépostság. 1217 előtt a Hontpázmány nb. Omodé ispán alapított monostort a Garam jobb partján. A ninivei premontrei monostorjegyzék 1234: még nem, csak 1294: említi. 1273: itt temették el Istvánt, az alapító Omodé fiát. Szóbeli végrendeletében megerősítette a monostor részére apja adományait: Kéménd, Páld (Hont vm.) és Vezekény (Bars vm.) falut, 2 kandéi szőlőt (Pilis vm.), egy háromköves malmot stb. 1280: a Bold. Szűz tiszt. sztelt tp-át említik. Előbb a váradhegyfoki (nagyváradi) prépság filiája volt. 1445: a sági prép. mint atyaapát jelölt ki prép-ot a ~i szerz-ek közül. 1543: török kézre jutott. - A 13. sz: román stílusban épült tp. toronypárja elé előcsarnokot emeltek. Így az egyhajós épület hossza 8 x 23 m. A sztély és mellette egy-egy oldalkpna záródása félköríves. - A monostor ter-én Krisztus Szt Teste, a 12 ap. és Alexandriai Szt Katalin tiszt. 3 kisebb tp. állt. A magyar tp-építészetben először a ~i tp-nál tűnt fel a sokszögű sztélyzáródás. 1722: a tp-ot barokk köntösbe burkolták. 1861: Hild József önkényes változtatásokkal restaurálta, Henszlmann Imre régi állapotát rajzokon rögzítette. Még többet ártott 1896-98: Czigler Győző restaurálása. 1935: megtalálták a tp D-i oldalán a monostor Ny-i és D-i szárnyának alapfalait; a K-i szárny a Garam alámosása következtében eltűnt. 1945: a tp. rommá lett; helyreállítása tovább rontotta eredeti alakját. Közelében egy rotunda áll, mely a kk-ban a falu plébtp-a volt. Az elnéptelenedett prépság javadalmait I. Ferdinánd a nagyszombati jezsuitáknak adta. - Címét viselték 1702: Neubauer Vencel, 1749: Bocsay János szepesi, 1757: Lukácsy János nyitrai, 1780: Somsics János győri, 1805: Rauscher Miklós esztergomi, 1808: Zimányi Ignác pozsonyi knk., 1835: Majthényi József bajmóci, 1876: Szentinger Ferenc körmöcbányai plnos, 1889: Lukáts László, 1898: Kádár Ambrus szatmári, 1911: Molnár Ignác győri knk. - 2. Helyi búcsújáróhely. A sztkúthoz, a kutacskához pünkösdkor a falu népe már az ünnep reggelén kivonult. A környékbeliek körmenetben jöttek. A kút vizében megmosták kezüket, lábukat, szemüket. - Lakói 1991: össz. 1454, m. 1367 (94,02%); 2001: össz. 1438, m. 1289 (89,64%). H.F.-B.G.

1. Arch. Közl. 1863:3. (Henszlmann Imre: A kisbényi róm. ízlésű egyh.) - Technika 1940. 21:202. - Művtört. Értes. 1957:233, 239. (Oszvald F.) - Györffy II:227. - Kovács-Legeza 2002:35. - 2. Népr. Értes. 1913. XIV. (Novák József: Adatok Bény közs. népr-ához) - Gyurgyik 2002.

Bény János (1604 k.-1659. okt. 28.): választott püspök. - 1631-32: győri mesterknk., 1632: pápai, 1634: rábaközi, 1634-38: szegyh. főesp., egyben ppi helyn. 1641: nagyprép. 1646. IV. 23: a Szentháromságról nev. siklósi apát, 1646 és 1649: részt vett a kápt. követeként a pozsonyi ogy-en, 1648: a nagyszombati zsin-on, 1656(?): novi vál. pp. (E c-et 1643. VII. 13: Gorup Ferenc Gábor kapta, aki követte ~t a győri nagyprépságban.) - Utóda a novi c-en 1677: Balogh Miklós. T.E.

Schem. Jaur. 1897:32. (430.) (itt é.n. novi vál. pp.) - Bedy 1938:409. (novi vál. ppségét nem említi!) - A LD: B. J. nem szerepel!