Magyar Katolikus Lexikon > B > Béla, II.


Béla, II., Vak (1108-1141. febr. 3.): magyar király (ur. 1131. IV. 28.-1141. II. 23.). - Álmos hg. fia. Nagybátyja, Kálmán kir. 1113: apjával együtt megvakíttatta, mert féltette uralmát az Árpád-ház ifjabb ágától. ~t rejtetten, életét féltve nevelték a pécsváradi monostorban. Csak akkor fedték föl tartózkodási helyét, amikor a gyermektelen II. Istvánnak trónöröklési gondjai voltak. A kir. Tolnát rendelte székhelyéül, összeházasította Uros szerb nagyzsupán Ilona nevű leányával, s trónja örököséül jelölte, melyet II. István halála után ~ el is foglalt. Felesége ösztönzésére az →aradi gyűlésen a saját és az apja megvakításában részesnek tudható 68 főurat lemészároltatta. 1132 nyarán a törvénytelennek tekintett Borisz, Kálmán el nem ismert fia lépett föl ellene lengy. segítséggel mint trónkövetelő, de nem ért célt. - Bár ~t vaksága korlátozta, céltudatos és jó törekvésű uralkodónak bizonyult. A leégett pannonhalmi bencés monostort újjáépíttette, sőt a tűzvészben kárt szenvedett salzburgi érsség fölépítéséhez is juttatott adományokat. 1136: Velencétől visszafoglalta Dalmácia egy részét (Spalato városát és környékét), 1137: Szerbia és Bosznia egy részét vonta m. fönnhatóság alá; ezen az alapon vette föl (a szerb országrészre utaló) Ráma királya címet, míg másodszülött László fiának, II. Lászlónak a Bosznia hercege címet adományozta. Székesfehérváron temették el. - Utóda 1141. II. 16: fia, II. Géza. D.D.

Bela d. Blinde, König d. Ungarn Pest, 1810. - Verseghy Ferenc: Vak Béla, a m-ok kir-a. A tört-írásból vont számos rajzolat. Pest, 1812. - Hannenheim, Julius: Ungarn unter Bela II. und Geisa II. in seinen Beziehungen zu Deutschland. Nagyszeben, 1884.- Századok 1912:773. (Angyal Dávid-Domanovszky Sándor-Erdélyi László-Karácsonyi János-Márki Sándor: Az aradi „véres” ogy. ... helyének megállapítására vonatkozó szakvélemények.) - Makk Ferenc: Megjegyzések II. Béla tört-éhez. Szeged, 1972. - Dümmerth 1977:316. - Kristó-Makk 1988:168.