🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bátori
következő 🡲

Bátori József, Assisi Szt Ferencről nev., Piar (Bp., 1900. márc. 18.-Devon, USA, 1975. márc. 3.): tanár. - 1919. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1923. VI. 20: ünn. fog-at tett, VII. 1: pappá szent. 1923: a bpi egy-en m-lat. szakot és teol-t végzett, majd tanár a bpi gimn-ban. 1929: a londoni, 1937: a hollandiai világjamboree-n a m. válogatott cserkészcsapat parancsnoka. 1930: cserkészvez., közreműködésével szervezték meg Bpen a rover-cserkészetet. 1938: a r. debreceni int-ének ig-ja, megszervezte a keresk. középisk. tagozatot. 1945-48: tanár Tatán. - Amerikába ment, Buffalóban (USA, New York áll.) középisk. tanár, 1950: pléb. kp., 1951: az első amerikai m. piar. rház (Derby, New York áll.) megnyitásától házfőn., majd generálisi delegátus és az ottani Piar. Diákszöv. megalapítója. Vez-e alatt 4 rházat szerveztek; 1960-67: az USA piar. viceprovinciálisa, 1967-70: washingtoni házfőn. és növendékelöljáró. - M: M. költemények. Szerk. és elmondta ~. Hanglemez. Washington, 1969. M.I.

Gulyás II:691. - Kegyes tanítór. névt. 1930/1:51. - Szolg. 1975:28. sz.

Bátori László   →Báthori László


Bátori József Piar (Bp., 1900. márc. 18.–Devon, USA, 1975. márc. 3.): tanár. Lásd MKL I:658. – 1927: a Hárshegyi Cserkészpark h. parancsnoka. Giwell (Anglia) vezetőképző táborban tiszti képesítést szerzett. →Sík Sándor alapító parancsnok után vette át a 2. BKG csapat parancsnokságát. Cserkészeivel evezős- és vitorlás túrákat tettek a Dunán és a Balatonon. Érdeme a népi kultúra terjesztése a cserkészek között. Igyekezett a kötelező „levente mozgalmat” az öntevékeny cserkész szellemben átalakítani. Sokat tett az öregcserkészek megszervezésében is. 1927: a Helsingörben megrendezett vízi cserkész versenyen győztes m. csapat egyik fölkészítője és vezetője. 1933. VIII: a IV. →Gödöllői dzsembori vízi táborának parancsnoka. – Írásai: M. sísport. [1. köt.] (Bp., 1933: Cserkészet és sielés); A családi nevelés útjain. (Bp. 1935: Diákélet és olvasmányok); A Bpi Piar. Diákszöv. évkve (1941: Vörösmarty-emlékbeszéd) – M: Cserkészszellem a vízen. Bp. 1933. (Vízicserkész könyvsorozat) [újból: Cserkészszellem a vízen. [1933]. – Simó Pál: Vízrendészeti ismeretek. /A vízirover-próbák „Vízrendészet” című részének feldolgozása./ [1933]. Bo.J.–Fe.Má.

Szy 1966:34.