🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Báthory
következő 🡲

Báthory Miklós, Báthori, ecsedi, br. (1435.-Vác, 1506. febr. 24. után): megyéspüspök. - A Várnánál elesett István országbíró legkisebb fia. Testvérei: János, András, István, Péter, Pál, László, Katalin, Margit. 1469: Firenzében, majd Padovában és Bolognában jogot és teol-t tanult. Itt ismerkedett meg Galeotto Marzióval, aki megkapó képet rajzolt irod-szeretetéről, olvasási kedvéről. 1473 u. szent. pappá. A MA-ban 1468. VII. 3-1472. VII. 23: vál., 1472-74: tényl. szerémi mpp. 1474. IV. 22: váci mpp. Vitéz János és Váradi Péter érs-kel Mátyás udvarában élt. A tud-okat, a műv-et és építészetet kedvelő humanista főpap volt. Kvtárának egyetlen hiteles darabját ismerjük, Cicero Tusculanarum quaestionum liber (Tusculanumi kérdések könyve) c. művét (OSZK, Clmae 150.). Vsz. ~é volt Hilarius Pictaviensisnek a zsinatokról és eretnekségekről szóló kötete (Bécs, Österreichische Natonalbibliothek, Cod. 872.). Marsilius Ficinus neki ajánlotta egyik fil. munkáját, Salvinus pedig Rabbi Samuel leveleinek fordítását és saját, a szentségekről szóló művét. - A váci szegyh-ban temették el. - Utóda Szerémben 1475. IV. 5: Pálóczy Zsigmond, Vácott 1507. V. 22: Gosztonyi János. 88

Mendlik 1864:73. (1475-1506: váci pp.) - Gams 1873:379. (1469-75: szerémi pp.), 383. (s.v. Nicolaus de Báthor, 1475-1506: váci pp.) - Eubel II:262. (s.v. Nicolaus de Báthor 1473. I. 8: szerémi pp.), 287. (1474. IV. 22: váci pp.) - Chobot II:512. (közli sírfeliratát) - Veress 1941:646. - Gašić 1944:57. - MIL I:118. - MÉL I:138. - Schem. Vac. 1970:134. - Schem. Jub. 1974:139. (1473: pp.) - Balogh J.: Mátyás kir. és a műv. Bp., 1985. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:66.