🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bártfa
következő 🡲

Bártfa, Bartfeld, v. Sáros vm. (Bardejov, Szl.): 1. esperesség a v. egri, majd kassai egyházmegyében. Plébániái 1910: Erdővágás, Felsőszabados, Galbatő, Hertnek, Lénártó, Lófalu, Magyarraszlavica, Oszikó, Tapolysárpatak, Zboró. - 2. plébánia. 1247: Bardfa. 1332: már létezett. Isk-ját 1430-tól említik. Lakói 1539: ev-ok lettek. Erőszakoskodásaik miatt az ev. lelkészeket 1701: kiutasították a városból. Később visszatértek és fatp-ot építettek. A pléb-t I. Lipót kir. 1670: alapította újra. Kegyura 1880: a város. Anyanyelve 1910: szl., m., ném. - Tp-át 1247: Szt Egyed tiszt. sztelték. A 15. sz. végéig folyamatosan bőv. 1539-1670: az ev-ok kezén volt. 1878: tűzvész pusztította. A restaurálás Steindl Imre tervei alapján 1898-ig tartott. Világhírű kottagyűjt-e ma az OSZK Zeneműtárában, kvtára és tp. berendezése a Nemz. Múz. kk. osztályán. - Plébánosai: 1346 k. Jakab, 1426 k. Christianus, 1435: Sculteti Christianus, 1467: Eckel Ágoston, 1486: Stenczil László, 1487: Brenner János, 1494: Menlen János, 1519: Zipser Péter, 1528: Schissel Ferenc, 1672: Tache János, 1673: Sorger Mihály, 1689: Szalóky András, 1699: Kremeny János, 1711: Charmoiselle Benedek, 1717: Kalinka Balázs, 1724: Kortucky János, 1729: Schnirer György, 1741: Világhy István, 1749: Szojkovics János, 1762: Fischer Jakab, 1766: Kaszper Péter, 1782: Korbics Tamás, 1818: Drand Mihály, 1832: Andrascsik János, 1853: Jergencz Ferenc, 1857: Kaczvinszky Ede, 1888: Korányi Antal. - Lakói 2000: 13.300 r.k., össz. 21.350. - Kat. sajtója: 1915: Bártfai Kat. Értes., 1916-18: Bártfai Kat. Egyh. Tudósító. - Lakói 1840: 3121 r.k., 183 g.k., 1027 ev., 1 ref., 342 izr., össz. 4674; 1910: 3527 r.k., 349 g.k., 6 g.kel., 641 ev., 55 ref, 2000 izr., össz. 6578. - 3. ciszterci Szt Egyed apátság. Nem létezett, csak a lengy. koprzywricai ktornak volt birtoka ~ mellett. Címét viselte 1852: Vitéz Vince zempléni főesp., 1866: Urbanek Ferenc, 1880: Kovács Ferenc erdélyi főesp., 1899: Perlsz Eduard kassai knk., 1913: Plent Ferdinánd tarcali plnos. - 4. Ker. Szt János ferences konvent és tp. 1670: a kir. szalvatoriánus ferenceseket telepített le ~n, s rájuk bízott egy régi Ker. Szt János-tp-ot. 1682: Thököly katonái elől az atyák Sztropkóra menekültek, 1685: visszahívták őket. 1740: új rházat építettek, mely 1759: konvent lett. 1900: a kapisztránus prov-ba sorolták. 1924-38:, majd 1947-től a szlovákiai szalvatoriánus prov-hoz tartozott. - 1841: nagygim-ot nyitottak, 1844-től m-ul tanitottak. 1853: megszűnt, 1862: kir. kat. algimn, 1895: világiak vették át. - 5. Az ágostonos remeték a 14. sz. végén telepedtek meg a város Ny-i fala mellett. IX. Bonifác 1400: a klastrom Ker. Szt János tiszt. sztelt tp-át látogatóknak búcsút engedélyezett. A perjelt a rtart. főn-e nevezte ki, de a városi elöljáróság beleegyezését is kikérte. 1505 e. nagy jótevőjük, Anton Reich özvegye, Dorottya assz. kiépíttette a tp. főhajójának boltozatát, oltárképet állíttatott a főoltárnak, szerz. cellákat készíttetett és egy nagy ezüst monstranciát is adott. Hagyatékából kpnát emeltek a tp. jobb oldalán és egy halastavat is kaptak a város mellett, a Tapoly folyónál. Viszonzásul heti 2 misét vállaltak jótevőjükért és minden utódjáért. 1527: a város plnosa a hitújításra hajló nép fenyegetése miatt a klastromba menekült. Néhány hónap múlva a szerz-eket elűzték, házukat földúlták. A tp. (a város Ny-i falán belül) ma ev. imaház. A ktort I. Lipót 1670: a szalvatoriánus ferenceseknek adta; 1948-ig átlagosan 6 szerz. lakta. - Perjelei: 1466: Zalzer András, 1489(?): Kristóf, 1505(?): Lippai Benedek, 1510(?): Lázár, 1510: Kazai Pál, 1521: Lippai Benedek. - Priorátusának címét viselte 1842: Lipcsey György sárospataki plnos, 1866: Kucsma András szepesi knk., 1880: Littahorszky Károly nagykikindai, 1894: Petykó Sándor újbányai plnos, 1903: Schiffer Ferenc pozsonyi knk. - 6. g.k. parókia az eperjesi egyhm. bártfai esp. ker-ében. 1903: alapították. Tp-át 1903: ismeretlen tit. sztelték. H.F.-**

2. KTN I:227. - Gerecze II:691, 1174. - Schem. Cass. 1915:68; 2000:44. - 3. Hervay 1984:43. - 4. Fridrich II:203. - Szabó 1921:207. - Mészáros 1988:154. - 5. Péterffy II:285. - LBE:62. - Fallenbüchl 1943:34. - Divald 1999:188.