🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bárdossy
következő 🡲

Bárdossy László, bárdosi (Szombathely, Vas vm., 1890. dec. 10. – Bp., 1946. jan. 10., agyonlőtték): miniszterelnök. – Szülők: Jenő min. tan.; felsőőri Zarka Gizella. Szombathelyen éretts., Bpesten, Bécsben és Párizsban jogot tanult, 1912: drrá avatták. – 1913. X. 25: a VKM min. s. fogalmazója, 1918. XII. 31: min. s. titkár, 1921. IX. 1: min. titkár. 1922. II. 10: a Külügymin. sajtóoszt. h. vez., 1924: min. oszt. tan., 1926. III. 9–: min. o. tan-ként 1927: vezetője. 1930. III. 1: a londoni követség első beosztott tisztviselője, 1933. VI. 18: 1. o. köv. tan. 1934. X. 24.–1941. II. 4: követi minőségben a bukaresti követség vez. Közben 1935. VI. 28: rk. követ, 1940. IX. 11: titkos tan. 1941. II. 4.–1942. III. 7: külügymin. Teleki Pál halála után 1941. IV. 3.–1942. III. 7: min. eln. – Az ő idejében – Jug. megszüntekor – csatolták vissza (K-Bánát kivételével) a →Délvidéket, 1941. VI. 24: a SZU-val való diplomáciai kapcsolatok megszakítása, a →kassai bombázás és a kőrösmezei provokációs támadás után, VI. 26: az ogy-ben bejelentette, a SZU-val, XII. 11: NBr-val és az USA-val való hadiállapotot. 1945. III: No-ba menekült, hazahozatták. A „főbűnösök” között elsőként állították a népbíróság elé. Népbírósági perében az „elkövetéskor még nem létező törvények alapján” és jegyzőkvvez-jével, bárcziházi Bárczy Istvánnal (1882–1952) utólag meghamisíttattak egy kormányülésről készített jegyzőkvet a „bűnösség igazolására”. XI. 3: a volt hadbíró Major Ákos (1908–1987) népbírósági tanácsa I. fokon, XII. 28: a Népbíróságok Orsz. Tanácsa II. fokon halálra ítélte. 1946. I. 10: agyonlőtték. – Bevezette: A mai m. honvédelmi igazgatás. A 9. közigazg. továbbképző tanf. előadásai. Szerk. Mártonffy Károly.(Bp., 1943) – M: A programm vezérgondolatai. Bp. [1941] [Az Ideigl. Nemz. Korm. 530/1945. ME. rend. megsemmisítette!] – Rede des königlich ung. Ministerpräsidenten und Aussenministers … gehalten in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 21. November 1941 anlässlich der Debatte über den Auswärtigen Etat. Uo., 1941. – M. pol. a mohácsi vész után. Uo. 1943. (új lny. 1992) – M. sors, m. feladat. 18 beszéde. Összeáll. Makay Dezső. [Uo., 1943] [Az Ideigl. Nemz. Korm. 530/1945. ME. rend. megsemmisíttette!] 88

Gerő 1938:52. – Ker. m. közél. alm. 1940. I:79. –– A Sajtó 1941: 2. sz. (B. L. és ‘A Sajtó’) – Fiala Ferenc–Marschalkó Lajos: Vádló bitófák. A m. nemz. igazi sírásói. London, 1958. (San Francisco, 1982; Bp., 1999). – Major Ákos: Népbíráskodás–Forradalmi törvényesség. Egy népbíró visszaemlékezései. S. a. r. és előszó Zinner Tibor. Bp. 1988. – ~ a népbíróság előtt. S. a. r. bev. és jegyz. Pritz Pál. Uo., 1992. – Pritz 1994: 446. – Bűnös volt-e ~? S. a. r. Jaszovszky László. [a főtárgyalás jkvének első közlésével]. Bp., 1996. – M. Nemz. 2010. IV. 17. (Pethő Tibor: Gyúanyag)