🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bánlaky
következő 🡲

Bánlaky Ödön (Bp., 1898. aug. 30.–Bp., 1986. aug.): banktisztviselő, cserkészvezető. – Bpen az Érs. Kat. Főgimn. 1917: a bécsújhelyi katonai akad. végzett, hadnagyként a 25. sz. cs. és k. gy.ezr-hez vezényelték, 11 havi olaszo-i frontszolgálat után 1918. XI: főhadnagyként szerelték le. 1919. VIII: a Tud.egyetemi Csendőrzászlóaljban századparancsnok (járőreik akadályozták meg a M. Nemz. Múz. oláh kifosztását azzal, hogy Bandholz amerikai ezredest a helyszínre hívták, aki elzavarta az autókaravánnal érkezett fosztogatókat). 1921: a Pázmány Péter Tud.egy. jogi dr. – 1923: a M. Nemz. Banknál (MNB) helyezkedett el, Székesfehérvárt fiókvez. 1944: a Ny-ra menekítéskor csak a határig kísérte a szállítmányt, mert nem kívánt Ny-ra menni. A szovjet megszállás után letartóztatták, de 1945. nyarán kiengedték. 1945–50: nyugdíjazásáig Székesfehérvárt, Gyöngyösön végül Nagykanizsán MNB fiókvez. Bpre költözött, lámpafestéssel egészítette ki a család jövedelmét; később a M. Szovjet Társaságnál könyvelő, azután a Közgazd. és Jogi Kiadónál könyvelő, majd h.főkönyvelő. – 1913: a 4. sz. BIK cserkészcsapat alapító tagja, a Vezérőrs tagja. Egész életét a cserkészeszme töltötte be. Elsők között javasolta a rendszeres cserkésztiszti összejövetelek megtartását. Az I. Bp-i Cserkészkerület Intéző Bizottságának éveken át volt tagja, s egy ideig vezetőtiszt helyettese. 1926: a 26. sz. Magyar Jövő cserkészcsapat parancsnok helyettese, majd Székesfehérvárt a IV. Cserkészkerület sajtóreferense. Az 1933. VIII: a IV. →Gödöllői dzsemborin a IV. sz. altábort vezette. Székesfehérvárt a Hadiárva Intézetben alakult 262. sz. Csaba cserkészcsapat vezetője, 1936: a Cserkészkerület vezetőtisztje. Cikkei, tanulmányai főleg a Magyar Cserkészben. A Nemzeti Sport cserkészrovatát két évig vezette. – M: Mit játsszunk? A „Magyar Cserkész” játékkve. Összeáll. Hesz Istvánnal és Sztrilich Pállal. Bp., 1923. (A Magyar Cserkész kvei 54–56.) – Játékoskönyv. Hesz Istvánnal és Sztrilich Pállal. Bp., 1927. – A háború alatt (?) a BIK Híradó szerk. Bo.J.–Fe.Má.

Egyetemi zászlóaljak. Bp., 1938:73. – Gulyás II:246.